Huỷ kế hoạch giao vốn với các địa phương, dự án “không chịu” giải ngân

Huỷ kế hoạch giao vốn với các địa phương, dự án “không chịu” giải ngân

VOV.VN - Trước 30/9/2019 trình Thủ tướng Chính phủ việc huỷ kế hoạch giao vốn với các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư dự án “không chịu” giải ngân...

Kinh tế

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin tức Video mới nhất

GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close