Hiện tượng sao Kim trong buổi hoàng hôn gần 100 năm nữa mới lặp lại

GM_PC_ARTICLE_TOP_BANNER

Hiện tượng sao Kim trong buổi hoàng hôn gần 100 năm nữa mới lặp lại

VOV.VN - Sao Kim trong buổi hoàng hôn từng xảy ra năm 2004 và 2012 nhưng vì Trái Đất và nó có mô hình quỹ đạo 8:13 nên năm 2117 hiện tượng này mới lặp lại.

Theo Reddit

Cuộc sống Đó đây

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_1
GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin tức Video mới nhất

GM_PC_ARTICLE_BOTTOM
GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP