GM_PC_ARTICLE_TOP_BANNER

Bộ Y tế: “Không nhập thuốc làm từ thịt người của Trung Quốc“

VOV.VN -Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế khẳng định, Việt Nam không cho phép đăng ký, sản xuất, nhập khẩu và lưu hành các thuốc “Trung Quốc làm từ thịt người”

Xã hội 124 lượt xem 0

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_1
GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin tức Video mới nhất

GM_PC_ARTICLE_BOTTOM
GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP