Người nghiện ma túy kể những lần cai nghiện thất bại ê chề

VOV.VN -Nếu chúng ta không ngăn chặn được tệ nạn ma túy thì đại dịch HIV/AIDS luôn là nỗi lo lắng của toàn xã hội.

VTC 14
VOV_AllPage
VOV-left-160x600
VOV_BalloonAds
x