Bảo vệ đuổi người trú mưa gây phẫn nộ

Phẫn nộ việc bảo vệ khách sạn đuổi người dân trú nhờ tránh giông lốc

VOV.VN - Thay vì cho người dân đứng trú nhờ, người bảo vệ lại đuổi từng người bất chấp ngoài trời đang mưa to gió lớn.

Xã hội

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin tức Video mới nhất

GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close