10 hoạt động và sự kiện nổi bật của công tác Mặt trận năm 2023

VOV.VN - Năm 2023, hệ thống Mặt trận các cấp đã hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra theo kế hoạch và các nhiệm vụ phát sinh. 

Năm 2023, đất nước ta đã thực hiện thắng lợi khá toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra: Tình hình quốc phòng, an ninh được giữ vững; kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được thực hiện mạnh mẽ; đời sống nhân dân, phúc lợi xã hội tiếp tục được đảm bảo; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều thành tựu quan trọng, làm cho cơ đồ, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao; niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước không ngừng được củng cố và tăng cường. 

Trong bối cảnh đó, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần quyết tâm, chủ động, hệ thống Mặt trận các cấp không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai, hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra theo kế hoạch và các nhiệm vụ phát sinh. 

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã lựa chọn 10 hoạt động và sự kiện nổi bật của công tác Mặt trận năm 2023.

1. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.

2. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản Cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

3. Bộ Chính trị ban hành nhiều văn bản quan trọng về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

(i) Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được nâng cấp trực thuộc Bộ Chính trị:

(ii) Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 120-QĐ/TW ngày 6/9/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

4. Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

5. Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-ĐCT-MTTW ngày 01/8/2003 của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” và ban hành Nghị quyết số 26/NQ/ĐCT-MTTW ngày 11/11/2023 về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

6. Tổ chức thực hiện đề án vận động, hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc, thiết thực kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

7. Tổ chức thành công Chương trình Giao lưu hữu nghị giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 07 tỉnh của Việt Nam với Chính hiệp 02 tỉnh/khu tự trị của Trung Quốc có chung đường biên giới lần thứ hai tại tỉnh Quảng Ninh và Thủ đô Hà Nội.

8. Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân tham gia góp ý vào Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

9. Tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 19/2008/NQLT/CP-UBTUMTTQVN và ký kết Nghị quyết liên tịch số 01/2023/NQLT-CP-ĐCTUBTƯMTTQVN ngày 10/10/2023 về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

10. Tổ chức thành công Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023 và Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

10 sự kiện logistics Việt Nam năm 2023
10 sự kiện logistics Việt Nam năm 2023

VOV.VN - Khởi công và hoàn thành nhiều dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông được ghi nhận là 1 trong 10 sự kiện logistics Việt Nam năm 2023

10 sự kiện logistics Việt Nam năm 2023

10 sự kiện logistics Việt Nam năm 2023

VOV.VN - Khởi công và hoàn thành nhiều dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông được ghi nhận là 1 trong 10 sự kiện logistics Việt Nam năm 2023

Công bố 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm 2023
Công bố 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm 2023

VOV.VN - Năm 2023, vượt qua nhiều khó khăn, kinh tế Thủ đô vẫn duy trì mức tăng trưởng khá; năm 2023 Hà Nội cũng khởi công dự án đường Vành đai 4 sớm hơn dự kiến; dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được tiếp thu, hoàn thiện trình Quốc hội thông qua...

Công bố 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm 2023

Công bố 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm 2023

VOV.VN - Năm 2023, vượt qua nhiều khó khăn, kinh tế Thủ đô vẫn duy trì mức tăng trưởng khá; năm 2023 Hà Nội cũng khởi công dự án đường Vành đai 4 sớm hơn dự kiến; dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được tiếp thu, hoàn thiện trình Quốc hội thông qua...

Bộ VHTT&DL công bố 10 sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023
Bộ VHTT&DL công bố 10 sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023

VOV.VN - Ngày 29/12, Bộ VHTT&DL đã công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu của năm 2023.

Bộ VHTT&DL công bố 10 sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023

Bộ VHTT&DL công bố 10 sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023

VOV.VN - Ngày 29/12, Bộ VHTT&DL đã công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu của năm 2023.