214 tổ chức Đảng bị xử lý vi phạm về các nguyên tắc tập trung dân chủ

VOV.VN - Trong nhiệm kỳ XII, đã xử lý 214 tổ chức Đảng vi phạm về các nguyên tắc tập trung dân chủ, chiếm 24,6% số tổ chức Đảng bị thi hành kỷ luật.

Hôm nay (26/5), tại thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Đà Nẵng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với đề tài “Hoàn thiện các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong giai đoạn mới”.

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, ông Trần Tiến Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, trong nhiệm kỳ XII, cấp ủy và Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã phát hiện, xử lý theo thẩm quyền nhiều tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm kỷ luật Đảng ở nhiều tỉnh, thành, các cơ quan, đơn vị trong cả nước. Cụ  thể, đã xử lý 214 tổ chức Đảng vi phạm về các nguyên tắc tập trung dân chủ, chiếm 24,6% số tổ chức Đảng bị thi hành kỷ luật; 3.943 trường hợp đảng viên vi phạm bị kỷ luật về nguyên tắc tập trung dân chủ, chiếm 7,1% tổng số đảng viên bị xử lý kỷ luật. Phần lớn các vụ việc vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng xuất phát từ vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Bộ Chính trị đã giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Đề tài “Hoàn thiện cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong tình hình mới”.  Đề tài này tập trung bàn về nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nhận diện chính xác và kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; đảm bảo cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thiện các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong tình hình mới; góp phần tổng kết 40 năm đổi mới, sửa đổi và bổ sung cương lĩnh, phục vụ xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Ông Trần Tiến Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ: “Hội thảo với chủ đề “Hoàn thiện các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong giai đoạn mới” có nhiệm vụ đề xuất các giải pháp xây đựng và hoàn thiện cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ, giúp Ban Chủ nhiệm Đề tài có thêm cơ sở lý luận và thực tiễn tham mưu Uỷ ban Kiểm tra  Trung ương và Bộ Chính trị định hướng hoàn thiện cơ chế trong thời gian tới.”

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ một số nội dung như: công tác tổ chức - cán bộ, kiểm tra, nội chính, tuyên giáo, dân vận của Đảng, trong hoạt động bầu cử, tổ chức Đại hội Đảng các cấp, trong xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức Đảng; trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đặc biệt là trong việc ban hành nghị quyết và thể chế hoá nghị quyết của Đảng; bảo đảm thực hiện các quyền của đảng viên, nhất là quyền được thảo luận, chất vấn, phê bình, thông tin, bảo lưu ý kiến.

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp cụ thể hóa nguyên tắc tập trung dân chủ thành các nội dung quy định đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở; Giải pháp đề cao, phát huy vai trò của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; Thực hiện trách nhiệm nêu gương, nhất là trong thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình...

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, Đề tài khoa học “Hoàn thiện các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong giai đoạn mới” là đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Đề tài đã tổ chức 2 Hội thảo tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Việc thành phố Đà Nẵng được chọn tổ chức Hội thảo cũng là cơ hội để Đảng bộ thành phố lắng nghe ý kiến của lãnh đạo Trung ương, chuyên gia, nhà khoa học và lãnh đạo các địa phương về giải pháp hoàn thiện cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong giai đoạn mới.

“Kết quả của Hội thảo sẽ cung cấp những luận cứ mang tính lý luận và thực tiễn và là cơ sở, tiền đề phục vụ tham mưu, đề xuất với Trung ương những phương hướng, giải pháp hoàn thiện các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong giai đoạn mới, góp phần tổng kết 40 năm đổi mới, sửa đổi và bổ sung Cương lĩnh chính trị, phục vụ xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng”- ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh./.

Tin liên quan

Tổng Bí thư: Kiên định nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của Đảng
Tổng Bí thư: Kiên định nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của Đảng

VOV.VN - Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 6 khoá XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh yêu cầu này trong quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư: Kiên định nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của Đảng

Tổng Bí thư: Kiên định nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của Đảng

VOV.VN - Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 6 khoá XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh yêu cầu này trong quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Nhiều cán bộ bị kỷ luật vừa qua đều mắc lỗi vi phạm tập trung dân chủ
Nhiều cán bộ bị kỷ luật vừa qua đều mắc lỗi vi phạm tập trung dân chủ

VOV.VN - GS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh điều này tại hội thảo "Phát huy dân chủ nhằm tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn Thủ đô Hà Nội”. Theo ông, đây cũng là điểm cần chú ý để tìm cách giải quyết.

Nhiều cán bộ bị kỷ luật vừa qua đều mắc lỗi vi phạm tập trung dân chủ

Nhiều cán bộ bị kỷ luật vừa qua đều mắc lỗi vi phạm tập trung dân chủ

VOV.VN - GS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh điều này tại hội thảo "Phát huy dân chủ nhằm tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn Thủ đô Hà Nội”. Theo ông, đây cũng là điểm cần chú ý để tìm cách giải quyết.

Đảng ủy Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
Đảng ủy Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ

VOV.VN - Đảng ủy Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát.

Đảng ủy Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ

Đảng ủy Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ

VOV.VN - Đảng ủy Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát.

Ban cán sự đảng VKSND tỉnh An Giang vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
Ban cán sự đảng VKSND tỉnh An Giang vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ

VOV.VN - Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc; không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Ban cán sự đảng VKSND tỉnh An Giang vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ

Ban cán sự đảng VKSND tỉnh An Giang vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ

VOV.VN - Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc; không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...