An Giang dừng tiếp nhận vào làm công chức ở nơi chưa đảm bảo tinh giản biên chế

VOV.VN - An Giang chỉ xem xét đề nghị tiếp nhận vào làm công chức trong trường hợp thực hiện yêu cầu công tác cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy…, nhưng không làm phát sinh tăng số biên chế hiện có.

Thực hiện Kết luận số 40 của Bộ Chính trị về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026, mới đây, Sở Nội vụ An Giang có Công văn 1336 /SNV-CCVC tạm dừng tiếp nhận vào làm công chức cấp tỉnh, cấp huyện.

Sở Nội vụ An Giang đề nghị các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tạm dừng xem xét đề nghị tiếp nhận vào làm công chức cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định tại Điều 18, Nghị định 138/2020/NĐ-CP đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đảm bảo thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2022 – 2026.

Chỉ xem xét đề nghị tiếp nhận vào làm công chức trong trường hợp thực hiện yêu cầu công tác cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy…, nhưng không làm phát sinh tăng số biên chế hiện có mặt hoặc trường hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động thực hiện sắp xếp tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 đảm bảo theo Kết luận 40 và kế hoạch tinh giản biên chế hành chính của tỉnh.

Trong trường hợp này, văn bản đề nghị tiếp nhận vào làm công chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nêu rõ số biên chế được giao, số biên chế hiện có mặt và dự kiến kế hoạch thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026.

Đối với các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị chưa thực hiện việc giảm biên chế đủ 10%, của giai đoạn 2016 - 2021, phải đồng thời vừa thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2022 - 2026, vừa phải tiếp tục thực hiện chỉ tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2016 - 2021. Những nơi thực hiện vượt chỉ tiêu giai đoạn 2016 - 2021 thì phần vượt được tính vào kết quả thực hiện giai đoạn 2022 - 2026.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Nội vụ hướng dẫn về hưởng chế độ, chính sách khi tinh giản biên chế
Bộ Nội vụ hướng dẫn về hưởng chế độ, chính sách khi tinh giản biên chế

VOV.VN - Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế từ ngày 1/1/2022.

Bộ Nội vụ hướng dẫn về hưởng chế độ, chính sách khi tinh giản biên chế

Bộ Nội vụ hướng dẫn về hưởng chế độ, chính sách khi tinh giản biên chế

VOV.VN - Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế từ ngày 1/1/2022.

Bộ Chính trị quyết định tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức
Bộ Chính trị quyết định tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức

VOV.VN - Bộ Chính trị kết luận, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, giai đoạn 2021 - 2026.

Bộ Chính trị quyết định tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức

Bộ Chính trị quyết định tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức

VOV.VN - Bộ Chính trị kết luận, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, giai đoạn 2021 - 2026.

Hà Tĩnh tinh giản trên 1300 cán bộ công chức cấp xã sau sáp nhập đơn vị hành chính
Hà Tĩnh tinh giản trên 1300 cán bộ công chức cấp xã sau sáp nhập đơn vị hành chính

VOV.VN - Kết quả sau khi sắp xếp các xã, Hà Tĩnh đã tinh giản được trên 1300 cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên cấp xã cũng như giảm chi thường xuyên.

Hà Tĩnh tinh giản trên 1300 cán bộ công chức cấp xã sau sáp nhập đơn vị hành chính

Hà Tĩnh tinh giản trên 1300 cán bộ công chức cấp xã sau sáp nhập đơn vị hành chính

VOV.VN - Kết quả sau khi sắp xếp các xã, Hà Tĩnh đã tinh giản được trên 1300 cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên cấp xã cũng như giảm chi thường xuyên.