An Giang thi hành kỷ luật nhiều tổ chức đảng và đảng viên vi phạm

VOV.VN - Chiều 24/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã ra thông cáo báo chí về việc thi hành kỷ luật đối với Tổ chức đảng, đảng viên vi phạm gồm: Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2015 - 2020; Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2020 - 2025 và một số đảng viên nguyên là Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Chợ Mới.

Trước đó, ngày 23/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang đã tổ chức phiên họp do ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì. Tại phiên họp này, Ban thường vụ tỉnh ủy, Ban chấp hành đảng bộ tỉnh đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm như sau:

Đối với Ban thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc trong lãnh đạo, chỉ đạo để UBND huyện, một số ngành của huyện và UBND xã, thị trấn có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý Nhà nước, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản công; tạm ứng nguồn vốn ngân sách; công tác đấu thầu, đấu giá, thực hiện các công trình đầu tư, xây dựng, cải tạo, sửa chữa trên địa bàn huyện.

Vi phạm, khuyết điểm của ban thường vụ huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2015 - 2020 là nghiêm trọng, làm giảm sút uy tín của tổ chức đảng, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã vi phạm quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để UBND huyện, một số ngành huyện và UBND xã, thị trấn có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản công; tạm ứng nguồn vốn ngân sách; công tác đấu thầu, đấu giá, thực hiện các công trình đầu tư, xây dựng, cải tạo, sửa chữa và công tác thanh tra trên địa bàn huyện. Vi phạm, khuyết điểm của ban thường vụ huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Còn đối với các đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhận thấy:

1- Ông Nguyễn Thanh Phong, đảng viên sinh hoạt tại chi bộ khóm bình long 2, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, Nguyên tỉnh ủy viên, Nguyên bí thư Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2015 - 2020 (từ tháng 7/2015 đến tháng 9/2019). Ông Nguyễn Thanh Phong trong thời gian là Bí thư Huyện ủy, chịu trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy về những vi phạm, khuyết điểm của ban thường vụ huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; đã vi phạm quy chế làm việc, thiếu kiểm tra, giám sát trong lãnh đạo, chỉ đạo để UBND huyện vi phạm trong công tác quản lý Nhà nước về tài chính, tài sản, đấu thầu, đầu tư xây dựng. Vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Thanh Phong làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

2- Ông Trương Trung Lập, đảng viên sinh hoạt tại chi bộ khóm thị 1, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, Nguyên phó bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới nhiệm kỳ 2016 - 2021 (từ tháng 7/2015 đến tháng 11/2017). Ông Trương Trung Lập với vai trò Phó Bí thư huyện ủy, cùng chịu trách nhiệm chung về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 (từ tháng 7/2015 đến tháng 11/2017); trong thời gian là Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, chịu trách nhiệm người đứng đầu về những khuyết điểm, vi phạm của UBND huyện từ năm 2016 đến tháng 11/2017; buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, để một số phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND xã, thị trấn vi phạm trong công tác quản lý Nhà nước về tài chính, tài sản, đấu thầu, đầu tư xây dựng. Vi phạm, khuyết điểm của ông Trương Trung Lập là nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

3- Bà Trần Thị Yến Châu, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ khóm thị 2, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, Nguyên ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015, Nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Bà Trần Thị Yến Châu, trong thời gian làm Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của UBND huyện. Cá nhân bà đã có khuyết điểm, vi phạm trong quản lý, khai thác các bến đò trên địa bàn huyện sai quy định. Vi phạm, khuyết điểm của bà Trần Thị Yến Châu là nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

4- Ông Trần Hồng Bon, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới nhiệm kỳ 2011 - 2016 (từ năm 2015 đến tháng 6/2016); nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Chợ Mới (từ tháng 7/2016 đến tháng 10/2020). Ông Trần Hồng Bon, với vai trò Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và vi phạm khuyết điểm của UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021; thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, ông có khuyết điểm, vi phạm trong quản lý, khai thác các bến đò trên địa bàn huyện; thời gian là Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Chợ Mới, ông có khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Vi phạm, khuyết điểm của ông Trần Hồng Bon là nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

5- Ông Đoàn Thanh Lộc, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới nhiệm kỳ 2021 - 2026 (từ tháng 7/2021 đến nay); nguyên Trưởng phòng tài chính - kế hoạch (từ tháng 01/2008 đến tháng 05/2013); nguyên Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất (từ tháng 5/2013 đến tháng 3/2015); nguyên Bí thư Đảng ủy (từ tháng 4/2016 đến tháng 7/2021), Chủ tịch UBND thị trấn Mỹ Luông (từ tháng 9/2017 đến tháng 7/2021). Ông đoàn thanh lộc, với vai trò Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Ông cùng chịu trách nhiệm chung về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025; với vai trò là Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông đoàn thanh lộc cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của UBND huyện Chợ Mới, nhiệm kỳ 2021 - 2026; thời gian giữ chức vụ trưởng phòng tài chính - kế hoạch,  Giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất và Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Mỹ Luông, ông có khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý, khai thác bến đò, đầu tư, xây dựng, quản lý tài chính. Vi phạm, khuyết điểm của ông Đoàn Thanh Lộc làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Đồng thời, các ông, bà vừa nêu trên đã vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Ban thường vụ tỉnh ủy quyết định, kỷ luật cảnh cáo: Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2015 - 2020; Kỷ luật khiển trách: Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Còn đối với đảng viên, kỷ luật khiển trách: Ông Đoàn Thanh Lộc; Cảnh cáo: ông Trương Trung Lập, bà Trần Thị Yến Châu và ông Trần Hồng Bon.

Đối với ông Cù Minh Trọng, Phó bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới nhiệm kỳ 2021 - 2026 (từ tháng 8/2021 đến nay) với vai trò người đứng đầu UBND huyện đã có khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý Nhà nước nhưng xét các nguyên nhân chủ quan, khách quan, thời gian, thời điểm, bối cảnh xảy ra khuyết điểm, vi phạm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu ông Trọng kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang cũng quyết định Khiển trách, ông Nguyễn Thanh Phong.

Còn đối với ông Võ Nguyên Nam, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Huyện ủy Chợ Mới (từ tháng 10/2019 đến tháng 10/2020); ông Nguyễn Hồng Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Tịnh Biên, nguyên Bí thư Huyện ủy Chợ Mới (từ tháng 11/2020 đến tháng 3/2024) có khuyết điểm vi phạm trong công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát nhưng xét các nguyên nhân chủ quan, khách quan, thời gian, thời điểm, bối cảnh xảy ra khuyết điểm, vi phạm. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang yêu cầu kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung ương kỷ luật cách các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Thanh Hải
Trung ương kỷ luật cách các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Thanh Hải

VOV.VN - Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Trung ương kỷ luật cách các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Thanh Hải

Trung ương kỷ luật cách các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Thanh Hải

VOV.VN - Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Quảng Nam cho nghỉ việc 4 nhân sự vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật
Quảng Nam cho nghỉ việc 4 nhân sự vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật

Tỉnh Quảng Nam vừa cho 4 nhân sự là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các sở nghỉ việc theo quyết định tinh giản biên chế. Những người này đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật.

Quảng Nam cho nghỉ việc 4 nhân sự vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật

Quảng Nam cho nghỉ việc 4 nhân sự vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật

Tỉnh Quảng Nam vừa cho 4 nhân sự là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các sở nghỉ việc theo quyết định tinh giản biên chế. Những người này đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật.

Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức sau khi bị kỷ luật
Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức sau khi bị kỷ luật

VOV.VN -   Tại kỳ họp thứ 8, HĐND TP.Thủ Đức khóa 1 nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra sáng nay (10/11), các đại biểu HĐND đã biểu quyết và thông qua tờ trình về miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức đối với ông Nguyễn Hữu Anh Tứ.

Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức sau khi bị kỷ luật

Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức sau khi bị kỷ luật

VOV.VN -   Tại kỳ họp thứ 8, HĐND TP.Thủ Đức khóa 1 nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra sáng nay (10/11), các đại biểu HĐND đã biểu quyết và thông qua tờ trình về miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức đối với ông Nguyễn Hữu Anh Tứ.