Bắc Giang đạt mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay

VOV.VN - Kinh tế của tỉnh duy trì đà phục hồi mạnh mẽ trong điều kiện khó khăn; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) cả năm ước đạt 19,3%, gấp gần 2,5 lần bình quân chung cả nước, cao nhất từ trước đến nay.

Ngày 7/12, tại Bắc Giang, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 9. Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh Bắc Giang thảo luận, biểu quyết thông qua 21 Nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội năm 2023.

Dự kỳ họp có Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái cùng các Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh; Thường trực UBND, MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, TP... cùng các đại biểu HĐND tỉnh.

Phát biểu khai mạc, bà Lê Thị Thu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang cho biết, tỉnh Bắc Giang đã trải qua năm 2022 với nhiều biến động phức tạp, khó lường của tình hình KT-XH, có thể nói là một năm "lửa thử vàng" trên mọi lĩnh vực với toàn thể các cấp ủy, chính quyền cùng cộng đồng doanh nghiệp và quần chúng nhân dân trong tỉnh. Tuy nhiên, với sự quyết tâm và nỗ lực rất lớn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Bắc Giang đã thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022 với nhiều dấu ấn nổi bật.

“Kinh tế của tỉnh duy trì đà phục hồi mạnh mẽ trong điều kiện khó khăn; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) cả năm ước đạt 19,3%, gấp gần 2,5 lần bình quân chung cả nước, cao nhất từ trước đến nay. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 18.175 tỷ đồng, vượt 27,5% dự toán năm.

Tuy nhiên, ở từng lĩnh vực vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Tăng trưởng kinh tế cao song có xu hướng chậm lại. Một số chỉ tiêu thành phần trong chỉ tiêu chủ yếu không đạt kế hoạch đề ra. Môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đã có nhiều cố gắng song chưa thực sự được cải thiện.

Về các dự thảo nghị quyết, kỳ họp HĐND tỉnh lần này sẽ xem xét, thảo luận, quyết nghị thông qua 21 dự thảo nghị quyết thuộc nhiều lĩnh vực. Trong đó, một số nghị quyết có ảnh hưởng sâu, rộng được cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm, như: Nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025; nghị quyết phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2023; các nghị quyết liên quan đến việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, về phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh thực hiện giám sát thông qua nghiên cứu, xem xét, cho ý kiến đối với 47 báo cáo của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, một số cơ quan, đơn vị theo quy định. Trên cơ sở nghiên cứu các báo cáo, các đại biểu HĐND tỉnh phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, những bất cập, hạn chế, vướng mắc trong tổ chức thực hiện các quy định, cơ chế, chính sách của chính quyền các cấp, đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất các giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Trong ngày 7/12, HĐND tỉnh sẽ nghe trình bày một số báo cáo quan trọng như: Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2023; thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết và nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế-ngân sách; thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết và nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa-xã hội; tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.../.

Tin liên quan

Hội đồng Nhân dân TP.HCM xem xét nhiều vấn đề quan trọng
Hội đồng Nhân dân TP.HCM xem xét nhiều vấn đề quan trọng

VOV.VN - Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 để xem xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh của TP.HCM năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Hội đồng Nhân dân TP.HCM xem xét nhiều vấn đề quan trọng

Hội đồng Nhân dân TP.HCM xem xét nhiều vấn đề quan trọng

VOV.VN - Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 để xem xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh của TP.HCM năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.