Bắc Giang: Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật, uy tín giảm xin từ chức

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang cho biết, thời gian tới tỉnh thường xuyên tự kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ; khuyến khích cán bộ bị kỷ luật, uy tín giảm sút từ chức hoặc xin nghỉ việc....

Theo Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang Tống Ngọc Bắc, thời gian tới tỉnh tiếp tục quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của địa phương.

Bắc Giang thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc kiểm điểm, đánh giá cán bộ theo định kỳ. Định kỳ rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh chủ chốt của cấp ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ kế tiếp. 

Bắc Giang tập trung triển khai hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý, nhất là đối tượng cán bộ được quy hoạch cấp ủy, các chức danh chủ chốt cấp ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân nhiệm kỳ kế tiếp. Theo đó, cán bộ quy hoạch diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý phải được ưu tiên cử đi đào tạo Cao cấp Lý luận Chính trị; cán bộ quy hoạch lãnh đạo cấp phòng được ưu tiên cử đi đào tạo Trung cấp Lý luận Chính trị và bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh.

Tỉnh chú trọng bồi dưỡng, giáo dục đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, nhất là tinh thần, thái độ, trách nhiệm trong thực thi công vụ và phục vụ nhân dân; thường xuyên, kiên trì quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 02/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới với các phương châm “3 dám” - dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; “3 hơn” - quyết liệt hơn, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn và “5 rõ” - rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang Tống Ngọc Bắc cho biết thêm, thời gian tới tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện luân chuyển cán bộ theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền ban hành, phấn đấu đạt mục tiêu đến nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương; thường xuyên tự kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ; khuyến khích cán bộ bị kỷ luật, uy tín giảm sút từ chức hoặc xin nghỉ việc theo quy định…

Thời gian qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ quy hoạch của tỉnh; năm 2023, tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cho cả hai nhiệm kỳ (hiện tại và kế tiếp). Việc rà soát, bổ sung quy hoạch được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy trình các bước.

Trong năm 2023, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy mở 2 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 312 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, 1 lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cho 66 người được quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Từ tháng 9/2021 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã luân chuyển 5 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Các huyện ủy, thành ủy luân chuyển 106 cán bộ diện cấp ủy quản lý.

Việc kỷ luật cán bộ được tỉnh thực hiện nghiêm cả về kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính (từ năm 2021 đến nay, có 6 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý bị kỷ luật; 123 cán bộ lãnh đạo phòng các cấp bị kỷ luật).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kịp thời thay thế những cán bộ phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút
Kịp thời thay thế những cán bộ phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút

VOV.VN - Ít có nhiệm kỳ nào mà mới nửa nhiệm kỳ, Trung ương đã họp đến 4 kỳ đột xuất. Những kỳ họp đột xuất này chủ yếu để xử lý vấn đề về cán bộ cho kịp thời, với tinh thần “kịp thời thay thế những cán bộ phẩm chất năng lực, uy tín giảm sút để bố trí người khác phù hợp hơn, tốt hơn".

Kịp thời thay thế những cán bộ phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút

Kịp thời thay thế những cán bộ phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút

VOV.VN - Ít có nhiệm kỳ nào mà mới nửa nhiệm kỳ, Trung ương đã họp đến 4 kỳ đột xuất. Những kỳ họp đột xuất này chủ yếu để xử lý vấn đề về cán bộ cho kịp thời, với tinh thần “kịp thời thay thế những cán bộ phẩm chất năng lực, uy tín giảm sút để bố trí người khác phù hợp hơn, tốt hơn".

TP.HCM ban hành quy định miễn nhiệm, điều chuyển cán bộ uy tín giảm sút
TP.HCM ban hành quy định miễn nhiệm, điều chuyển cán bộ uy tín giảm sút

VOV.VN - Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa ban hành Quy định về miễn nhiệm, từ chức của cán bộ; điều chuyển, thay thế, bố trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi bị kỷ luật hoặc uy tín giảm sút; năng lực hạn chế, kết quả công tác không đáp ứng yêu cầu.

TP.HCM ban hành quy định miễn nhiệm, điều chuyển cán bộ uy tín giảm sút

TP.HCM ban hành quy định miễn nhiệm, điều chuyển cán bộ uy tín giảm sút

VOV.VN - Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa ban hành Quy định về miễn nhiệm, từ chức của cán bộ; điều chuyển, thay thế, bố trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi bị kỷ luật hoặc uy tín giảm sút; năng lực hạn chế, kết quả công tác không đáp ứng yêu cầu.

Đảng “mở đường” cho cán bộ uy tín giảm sút từ chức một cách nhẹ nhàng
Đảng “mở đường” cho cán bộ uy tín giảm sút từ chức một cách nhẹ nhàng

VOV.VN - Từ Quy định 41 và Kết luận số 20 cho thấy, Đảng đã "mở đường" cho cán bộ mắc sai phạm, khuyết điểm, uy tín giảm sút được từ chức một cách nhẹ nhàng.

Đảng “mở đường” cho cán bộ uy tín giảm sút từ chức một cách nhẹ nhàng

Đảng “mở đường” cho cán bộ uy tín giảm sút từ chức một cách nhẹ nhàng

VOV.VN - Từ Quy định 41 và Kết luận số 20 cho thấy, Đảng đã "mở đường" cho cán bộ mắc sai phạm, khuyết điểm, uy tín giảm sút được từ chức một cách nhẹ nhàng.