Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Xây dựng và làm trong sạch đội ngũ

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị phải hết sức chú trọng xây dựng và làm trong sạch đội ngũ cán bộ.

Trong bài viết với nhan đề: “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội 13 của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định công tác tổ chức, cán bộ phải là điểm đột phá, là "then chốt" của nhiệm vụ "then chốt". Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị phải hết sức chú trọng xây dựng và làm trong sạch đội ngũ cán bộ, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nội dung này đã nhận được sự đồng tình của nhiều cán bộ, đảng viên. 

Trong bài viết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đề cập nhiều vấn đề, nhưng đặc biệt quan tâm đến công tác nhân sự, về chủ trương, đường lối và những mục tiêu Đại hội 13 sẽ phải bàn bạc để đề ra trong Nghị quyết. Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Minh Trưởng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, từ mối quan hệ giữa kiên định con đường với đổi mới thì phải có sự kế thừa và phát triển. Trên con đường đó phải gạt bỏ những tư tưởng cản trở, những tư duy lạc hậu, trì trệ, đó là nạn tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm…

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Minh Trưởng cho rằng: “Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tôi cho là hết sức sâu sắc, đề cập tổng thể tất cả công tác chuẩn bị cho Đại hội 13 của Đảng. Đặc biệt nhấn mạnh về các mối quan hệ cũng như những vấn đề chuẩn bị cho công tác đại hội. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã căn dặn là phải kiên quyết loại trừ tất cả những nhân tố thiếu tích cực hoặc là có những biểu hiện lệch lạc ra khỏi tổ chức đảng và cơ sở Đảng để chọn ra những con người ưu tú, có trí tuệ, có những đóng góp nhiệt huyết, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.”

Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhất trong toàn Đảng. Gửi gắm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đặt ra yêu cầu và nhiệm vụ sắp tới cho phù hợp với từng địa phương, từng ngành và từng giai đoạn. Điều đó đòi hỏi phải thảo luận và đánh giá kỹ lưỡng, không chỉ qua sinh hoạt nội bộ của đảng, mà cần được toàn dân góp ý. Trong bài viết của mình, người đứng đầu Đảng cũng bày tỏ những lo lắng khi tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, chất lượng còn thấp và đang phải đối mặt với nhiều tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19.

Giáo sư, Tiến sỹ Mạch Quang Thắng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng: “Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi gắm, đưa ra nhiều thông điệp trong sự phát triển của Đảng ta, đầy tự hào nhưng cũng đầy lo lắng. Cái đó dễ hiểu dựa trên tình hình hiện nay, tình hình phát triển nhanh nhạy trên thế giới, khó lường. Ai lường trước được đại dịch Covid-19, đại dịch này làm cho nền kinh tế thế giới ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó có nước ta. Đây là một sự cố gắng lớn, đòi hỏi tầm trí tuệ, bản lĩnh của một đảng cầm quyền như Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ là gốc của mọi việc. Muôn việc thành hay bại đều do cán bộ tốt hay xấu”, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Yên, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật nhấn mạnh: vấn đề lựa chọn nhân sự rất quan trọng. Bởi gần đây nhiều cán bộ cao cấp mắc vào tệ quan liêu tham nhũng, đó là điều không thể chấp nhận trong tổ chức Đảng.

Kỳ vọng vào những quyết tâm, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Yên mong muốn Đảng tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ: “Tìm được những người đủ đức, đủ tài. Đây là một vấn đề mà Đảng ta phải suy nghĩ mà trong tất cả các kỳ đại hội đều nói đến về lựa chọn về cán bộ kế cận. Về cơ bản là được, nhưng chúng ta vẫn đưa cán bộ vào những vị trí chưa tương xứng về mặt đạo đức và năng lực. Đại hội 13 phải lựa chọn để tìm những cán bộ đủ phẩm chất cho sự nghiệp của dân, đặc biệt phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân, phải dựa vào dân thì sự nghiệp của chúng ta sẽ thành công lớn”.

Công tác cán bộ luôn vô cùng quan trọng trong mỗi kỳ Đại hội, là công việc gốc của Đảng. Bởi vậy, cán bộ phải là những người có bản lĩnh và đạo đức trong sáng, ít tham muốn về vật chất. Tham ở đây, nói như Chủ tịch Hồ Chí Minh là tham làm việc, tham tiến bộ chứ không tham của cải vật chất. Nếu vứt bỏ được những cám dỗ về vật chất thì chắc chắn cán bộ sẽ tốt lên, đáp ứng được mong muốn, kỳ vọng của nhân dân./.

Viết bình luận

Tin liên quan

"Chạy quy hoạch" là biểu hiện tham nhũng trong công tác cán bộ
"Chạy quy hoạch" là biểu hiện tham nhũng trong công tác cán bộ

VOV.VN -Theo ông Nguyễn Đức Hà, “chạy quy hoạch” thực chất cũng là một biểu hiện của tham nhũng trong công tác cán bộ.

"Chạy quy hoạch" là biểu hiện tham nhũng trong công tác cán bộ

"Chạy quy hoạch" là biểu hiện tham nhũng trong công tác cán bộ

VOV.VN -Theo ông Nguyễn Đức Hà, “chạy quy hoạch” thực chất cũng là một biểu hiện của tham nhũng trong công tác cán bộ.

Điện Biên tổ chức hội nghị về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025
Điện Biên tổ chức hội nghị về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025

VOV.VN - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên hiện có 44 người, trong đó có 33 ủy viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện giới thiệu tái cử.

Điện Biên tổ chức hội nghị về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Điện Biên tổ chức hội nghị về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025

VOV.VN - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên hiện có 44 người, trong đó có 33 ủy viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện giới thiệu tái cử.

Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ
Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ

Chiều 31/7 tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách tổ chức Lễ công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ

Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ

Chiều 31/7 tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách tổ chức Lễ công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.