Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội họp về thực hiện Luật Quy hoạch

VOV.VN - Cuộc họp thống nhất phải sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Quy hoạch. Tuy nhiên, trước mặt cần kiến nghị Quốc hội đưa vào Nghị quyết của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV một số nội dung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch.

Chiều nay 21/4, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng chủ trì cuộc họp giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội về một số nội dung liên quan đến Chuyên đề giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật và công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, công tác quy hoạch có vị trí, vai trò rất quan trọng, việc thực hiện chính sách, pháp luật và công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đặc biệt quan tâm.

Việc triển khai Luật Quy hoạch là nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XV. Theo đó, Chính phủ đã ban hành 42 nghị định, các bộ ban hành 95 thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật và các luật, pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch; 3 Nghị quyết và tổ chức 3 Hội nghị trực tuyến toàn quốc về quy hoạch; tổ chức phiên họp chuyên đề về công tác quy hoạch và nhiều cuộc họp để chỉ đạo công tác này.

Chính phủ đã ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo Nghị quyết số 110/NQ-CP; Danh mục các quy hoạch sản phẩm thuộc thẩm quyền của Thủ tướng theo Nghị quyết số 63/NQ-CP. Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 3 Chỉ thị, 2 Quyết định và nhiều văn bản chỉ đạo nhằm đẩy nhanh quy hoạch, giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện.

Cuộc họp này Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội cùng trao đổi thảo luận về một số nội dung liên quan đến Chuyên đề giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật và công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, năm 2017, Luật Quy hoạch ra đời là nỗ lực lớn của Quốc hội và Chính phủ để cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương, mở đường cho phát triển kinh tế-xa hội. Quá trình xây dựng Luật Quy hoạch có khó khăn do luật liên quan nhiều vấn đề phức tạp, phạm vi rộng. Ngay sau kiện toàn, Quốc hội khóa XV đã chọn vấn đề thực hiện Luật Quy hoạch là chuyên đề giám sát đầu tiên.

Kết quả giám sát cho thấy quá trình thực thi Luật Quy hoạch còn có những khó khăn, vướng mắc. Do đó Đảng đoàn Quốc hội và Ban Cán sự Đảng Chính phủ có cuộc họp để thống nhất các nội dung, kiến nghị, đề xuất trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 3 sắp tới.

Tại cuộc họp, Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội đã nghe các báo cáo về Chuyên đề giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật và công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành từ cả phía Quốc hội và Chính phủ. Các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, xác định những khó khăn, tồn tại, hạn chế của việc thực thi Luật Quy hoạch từ khi có hiệu lực đến nay và xác định những tồn tại, hạn chế, rào cản, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đưa ra một số định hướng xử lý trong thời gian tới. Trong đó có việc xây dựng, thông qua Nghị quyết của Quốc hội để xử lý những điểm nghẽn, vướng mắc về thể chế trong thực thi Luật Quy hoạch...

Kết thúc cuộc họp, Thủ tướng trân trọng cám ơn sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc bật cập khi triển khai luật. Thủ tướng nhấn mạnh phải xác định quy hoạch là vấn đề cốt lõi, mang tầm chiến lược, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, vì vậy phải có quyết tâm rất cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt.

Theo đó, việc quy định chi tiết, triển khai thi hành Luật được thực hiện nghiêm túc. Chính phủ đã ban hành 42 nghị định, các bộ ban hành 95 thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Chính phủ đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Luật Quy hoạch và thực tế nhiều việc đã làm được, tạo nên tảng thúc đẩy phát triển.

Chính phủ phối hợp tích cực, chặt chẽ với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trong hoạt động giám sát về công tác quy hoạch theo Nghị quyết số 19/2001/QH15 ngày 27/7/2021 của Quốc hội. Quốc hội, Chính phủ đã kịp thời tháo gỡ một số vướng mắc, nhất là thể chế, cơ chế, chính sách trong triển khai Luật Quy hoạch.

Thủ tướng cho biết việc thực hiện Luật Quy hoạch có những khó khăn, vướng mắc như: còn nhiều vấn đề chồng chéo, mâu thuẫn giữa Luật Quy hoạch với các luật khác; việc ban hành văn bản quy định chi tiết còn chậm; do tính mới, phức tạp, nhiệm vụ nhiều nên có khó khăn trong quá trình thực hiện...

Trên cơ sở các báo cáo, thảo luận tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, cuộc họp thống nhất phải sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Quy hoạch. Tuy nhiên, trước mặt cần kiến nghị Quốc hội đưa vào Nghị quyết của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV một số nội dung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch.

Cuộc họp giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội rất thiết thực, hiệu quả, thể hiện sự phối hợp sâu sát, chặt chẽ, sự ủng hộ và hỗ trợ tích cực giữa hai bên để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao sự cố gắng của đoàn giám sát của Quốc hội, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành có liên quan, các địa phương trong quá trình đoàn giám sát triển khai các hoạt động giám sát về công tác quy hoạch.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trên tinh thần tập trung, thẳng thắn, cởi mở, cầu thị, cuộc họp giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội đã đạt được đồng thuận cao. Cuộc họp đã thống nhất cơ bản đánh giá về những kết quả đạt được, giải pháp tháo gỡ, khắc phục những vướng mắc khó khăn, tồn tại, han chế, để tiếp tục triển khai hiệu quả Luật quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Chủ tịch Quốc hội giao các cơ quan của Quốc hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan để hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả giám sát, dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15../

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn Giám sát của Quốc hội làm việc với Bộ Công Thương về thực hiện Luật Quy hoạch
Đoàn Giám sát của Quốc hội làm việc với Bộ Công Thương về thực hiện Luật Quy hoạch

VOV.VN - Đoàn giám sát đề nghị làm rõ căn cứ lập quy hoạch ngành thuộc lĩnh vực công thương, cũng như chất lượng của các quy hoạch, đồng thời đánh giá cách thức rà soát, điều chỉnh thống nhất các quy hoạch của ngành với quy hoạch quốc gia khác.

Đoàn Giám sát của Quốc hội làm việc với Bộ Công Thương về thực hiện Luật Quy hoạch

Đoàn Giám sát của Quốc hội làm việc với Bộ Công Thương về thực hiện Luật Quy hoạch

VOV.VN - Đoàn giám sát đề nghị làm rõ căn cứ lập quy hoạch ngành thuộc lĩnh vực công thương, cũng như chất lượng của các quy hoạch, đồng thời đánh giá cách thức rà soát, điều chỉnh thống nhất các quy hoạch của ngành với quy hoạch quốc gia khác.

Thường vụ Quốc hội giải thích Luật Quy hoạch vì nhiều nơi kêu vướng
Thường vụ Quốc hội giải thích Luật Quy hoạch vì nhiều nơi kêu vướng

VOV.VN - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về giải thích một số điều tại Luật Quy hoạch mà một số bộ, địa phương cho là vướng mắc.

Thường vụ Quốc hội giải thích Luật Quy hoạch vì nhiều nơi kêu vướng

Thường vụ Quốc hội giải thích Luật Quy hoạch vì nhiều nơi kêu vướng

VOV.VN - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về giải thích một số điều tại Luật Quy hoạch mà một số bộ, địa phương cho là vướng mắc.

Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai Luật Quy hoạch
Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai Luật Quy hoạch

Sáng 15/7 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương về tình hình triển khai luật Quy hoạch.

Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai Luật Quy hoạch

Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai Luật Quy hoạch

Sáng 15/7 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương về tình hình triển khai luật Quy hoạch.