Bế mạc phiên họp thứ 13 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(VOV) -Trước phiên bế mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật đất đai (sửa đổi)

Chiều nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 13. 

Trước phiên bế mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật đất đai (sửa đổi) như cơ chế thu hồi đất; thẩm quyền về giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; nguyên tắc định giá đất và việc giải quyết tranh chấp đất đai. Liên quan đến quy định về quyền của Nhà nước được ưu tiên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua tài sản gắn liền với đất, Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng không nên quy định quyền này. Vì hiện nay đã có quy định Nhà nước có thể sử dụng quyền thu hồi đất vào mục đích quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia.

Tuy nhiên, ông Ksor Phước, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội lại cho rằng cần có quy định này để Nhà nước có thể chủ động tạo quỹ đất “sạch” sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế, xã hội: “Theo tôi quan điểm Nhà nước xuất phát từ những vấn đề lợi ích của quốc gia chứ không chỉ vấn đề quốc phòng-an ninh thì Nhà nước cũng có quyền thu hồi đất vì đây là sở hữu toàn dân.Ví dụ như 1 xã, phường thiếu trường học thì phải giải quyết trường học, thiếu  trạm xá thì phải giải quyết trạm xá. Theo tôi về nguyên tắc Nhà nước phải có quyền quy hoạch đất đai và được thu hồi và sử dụng vào vấn đề quốc phòng an ninh và vấn đề chung của cộng đồng”.

Các ý kiến thảo luận tại phiên họp cũng cho rằng: Một số quy định của dự thảo Luật còn chung chung, chưa chặt chẽ, gây khó khăn khi triển khai thực hiện. Do tính chất quan trọng của dự luật này, ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống của người dân, do đó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Chính phủ và cơ quan soạn thảo cần có sự chuẩn bị kĩ lưỡng hơn nữa để hoàn chỉnh dự thảo Luật góp phần giải quyết những khiếu kiện về đất đai-vốn là vấn đề bức xúc đang diễn ra trong thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói: "Luật này chúng ta dự thảo vẫn còn nhiều quy định nguyên tắc, quy định khung, quy định chung nên vẫn thấy lo lắng khi tổ chức thực hiện. Tôi đề nghị Chính phủ sẽ căn cứ vào tinh thần Hội nghị Trung ương 5, tiếp tục tiếp thu, căn cứ vào thảo luận của Quốc hội và nghiên cứu của các đồng chí, chỉnh sửa, chỉnh lý lại luật này một cách cụ thể và khả thi hơn".

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến và thông qua Nghị quyết về việc thực hiện thu, chi tiền lãi dầu khí nước chủ nhà được chia từ Xí nghiệp lên doanh Vietsovpetro và các hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí./.

Tin liên quan

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về phân bổ kinh phí
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về phân bổ kinh phí

(VOV) -Sáng 13/12, Ủy ban Thường vụ Quốc cho ý kiến về việc phân bổ kinh phí cho hai chương trình mục tiêu quốc gia.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về phân bổ kinh phí

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về phân bổ kinh phí

(VOV) -Sáng 13/12, Ủy ban Thường vụ Quốc cho ý kiến về việc phân bổ kinh phí cho hai chương trình mục tiêu quốc gia.