Bí thư TP.HCM: Thống nhất ý chí, hành động trong phòng chống tham nhũng

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Nên yêu cầu phải có sự thống nhất ý chí và hành động, thực hiện các hoạt động kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Ngày 23/4, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 132 ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị và Quy định số 131 ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực….

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM dự và chỉ đạo hội nghị. 

Trong thời gian gần đây, Trung ương đã quan tâm, tăng cường hơn nữa việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đảm bảo đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả hơn.

Trung ương đã ban hành nhiều quy định để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng, tiêu cực nhằm từng bước hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, bảo đảm “không thể”, “không dám”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng; khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xem đây là “cuộc chiến” lâu dài để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu phải có sự thống nhất ý chí và hành động; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các hoạt động kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên, cấp ủy, nhất là người đứng đầu cần nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức và trách nhiệm trong nghiên cứu, quán triệt các văn bản, quy định có liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị… phải xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện nhằm cụ thể hóa các quy định của Đảng theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo “đúng vai, thuộc bài”.

Bí thư Thành ủy TPHCM giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Thành ủy có hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện một cách chặt chẽ các nội dung quy định đã triển khai, gắn với đẩy mạnh thực hiện Quy định 1793 ngày 1/2/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về chế độ tự kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.

Các cơ quan thanh tra, kiểm toán, cơ quan tiến hành tố tụng, thi hành án cần rà soát, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp, khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công và các lĩnh vực tiềm ẩn tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám định, định giá tài sản, xử lý những khó khăn, vướng mắc, bất cập theo Chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

Đề cập đến phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nhiều lần nhấn mạnh cán bộ làm công tác kiểm tra "Phải có dũng khí đấu tranh, chính trực và hơn ai hết phải liêm, phải sạch. Không liêm, không sạch thì không nói được ai, không kiểm tra, giám sát, không kỷ luật được người khác”, Bí thư Thành ủy TP.HCM lưu ý, tiếp tục quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án phải đảm bảo đủ số lượng, chất lượng.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và phát huy hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý các nguồn thông tin theo Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm phát hiện, đấu tranh, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; tăng cường chỉ đạo thực hiện Quy định số 1629 của Ban Thường vụ Thành ủy về mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý nghiêm người đứng đầu tham nhũng hoặc bao che tham nhũng
Xử lý nghiêm người đứng đầu tham nhũng hoặc bao che tham nhũng

VOV.VN - Thời gian vừa qua cho thấy, người đứng đầu ở một số nơi đã dung túng, bao che cho cán bộ tham nhũng, thậm chí họ đã tham nhũng, vi phạm pháp luật.

Xử lý nghiêm người đứng đầu tham nhũng hoặc bao che tham nhũng

Xử lý nghiêm người đứng đầu tham nhũng hoặc bao che tham nhũng

VOV.VN - Thời gian vừa qua cho thấy, người đứng đầu ở một số nơi đã dung túng, bao che cho cán bộ tham nhũng, thậm chí họ đã tham nhũng, vi phạm pháp luật.

TP.HCM lập Tổ công tác đánh giá phòng, chống tham nhũng
TP.HCM lập Tổ công tác đánh giá phòng, chống tham nhũng

VOV.VN - Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng gồm 13 thành viên, do Chánh Thanh tra TP.HCM Đặng Minh Đạt làm Tổ trưởng.

TP.HCM lập Tổ công tác đánh giá phòng, chống tham nhũng

TP.HCM lập Tổ công tác đánh giá phòng, chống tham nhũng

VOV.VN - Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng gồm 13 thành viên, do Chánh Thanh tra TP.HCM Đặng Minh Đạt làm Tổ trưởng.

Đà Nẵng chuẩn bị đưa ra xét xử 4 vụ án tham nhũng
Đà Nẵng chuẩn bị đưa ra xét xử 4 vụ án tham nhũng

VOV.VN - Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đưa ra xét xử 2 vụ án và chuẩn bị đưa ra xét xử 4 vụ án. Thành phố đã triển khai đấu giá đối với 2 tài sản liên quan đến các bản án hình sự về tham nhũng, kinh tế với tổng số tiền gần 43 tỷ đồng.

Đà Nẵng chuẩn bị đưa ra xét xử 4 vụ án tham nhũng

Đà Nẵng chuẩn bị đưa ra xét xử 4 vụ án tham nhũng

VOV.VN - Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đưa ra xét xử 2 vụ án và chuẩn bị đưa ra xét xử 4 vụ án. Thành phố đã triển khai đấu giá đối với 2 tài sản liên quan đến các bản án hình sự về tham nhũng, kinh tế với tổng số tiền gần 43 tỷ đồng.