Bộ Công an cần tiếp tục nghiên cứu thực hiên Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

VOV.VN - 5 năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức 25 buổi báo cáo chuyên đề bằng hình thức trực tuyến trong toàn lực lượng; 6 hội nghị học tập chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sáng 14/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị; 3 năm thực hiện Chỉ thị số 04 ngày 19/5/2018 của Bộ Công an và 4 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị.

5 năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức 25 buổi báo cáo chuyên đề bằng hình thức trực tuyến trong toàn lực lượng; 6 hội nghị học tập chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Toàn bộ Bí thư cấp ủy, người đứng đầu đơn vị và đảng viên, cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên đều xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05, viết cam kết thực hiện Chỉ thị 04, đối chiếu những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12.

Qua thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, Chỉ thị số 04 đã tạo sự chuyến biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ chiến sỹ về tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử. Vai trò nêu gương, nhất là nêu gương của lãnh đạo chỉ huy các cấp trong công an nhân dân được thực hiện nghiêm túc, góp phần thực hiện tốt công tác đấu tranh, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị 05 và kết luận của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Trong đó chú trọng ba nội dung quan trọng là học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ đảng viên. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu học tập, thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và 6 điều Bác dạy Công an nhân dân.

Ông Võ Văn Thưởng cho rằng, tình hình an ninh trật tự ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp mỗi chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa giá trị lý luận và thực tiễn của những điều Bác dạy công an nhân dân. Lực lượng công an nhân dân phải tập trung nghiên cứu, đề ra các giải pháp, nội dung thiết thực để làm theo Bác cũng chính là để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đội ngũ ngày càng vững mạnh; triển khai thực hiện với quyết tâm cao, tạo hiệu quả đích thực, định lượng được kết quả trong thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội, trật tự, kỷ cương, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

"Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, không để bị chi phối bởi áp lực của bất cứ tổ chức, cá nhân nào, đồng thời phải khắc phục cho được những hạn chế yếu kém trong công tác của lực lượng thời gian qua” - ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, TP Đà Nẵng
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, TP Đà Nẵng

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 1 gồm các quận Hải Châu, Thanh Khê và Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, TP Đà Nẵng

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, TP Đà Nẵng

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 1 gồm các quận Hải Châu, Thanh Khê và Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Ông Võ Văn Thưởng được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội tại Đà Nẵng
Ông Võ Văn Thưởng được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội tại Đà Nẵng

VOV.VN - Đà Nẵng có 10 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó 2 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu là Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Ủy viên Thường trực Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Ông Võ Văn Thưởng được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội tại Đà Nẵng

Ông Võ Văn Thưởng được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội tại Đà Nẵng

VOV.VN - Đà Nẵng có 10 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó 2 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu là Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Ủy viên Thường trực Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Ông Võ Văn Thưởng: Đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIII vào cuộc sống
Ông Võ Văn Thưởng: Đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIII vào cuộc sống

VOV.VN - “Yêu cầu trước mắt đối với cơ quan báo chí trong thời gian tới là phải luôn nỗ lực, cố gắng, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII vào cuộc sống” - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Ông Võ Văn Thưởng: Đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIII vào cuộc sống

Ông Võ Văn Thưởng: Đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIII vào cuộc sống

VOV.VN - “Yêu cầu trước mắt đối với cơ quan báo chí trong thời gian tới là phải luôn nỗ lực, cố gắng, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII vào cuộc sống” - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.