Bổ nhiệm 30 Kiểm sát viên và thẩm phán

Chủ tịch nước tin tưởng, các đồng chí mới được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên và Thẩm phán lần này sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình

Chiều nay (20/8), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự lễ công bố chức danh và trao quyết định bổ nhiệm cho 30 Kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương và thẩm phán Tòa án Quân sự Trung ương.

Trong không khí trang trọng tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung đã công bố quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm 25 kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, 4 kiểm sát viên Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương và 1 thẩm phán Tòa án Quân sự Trung ương.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Giấy chứng nhận Kiểm sát viên

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm giữ chức danh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương và thẩm phán Tòa án Quân sự Trung ương. Đây là kết quả của quá trình nỗ lực phấn đấu, rèn luyện của từng cán nhân, là kết quả của công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ của ngành kiểm sát, tòa án, đồng thời thể hiện sự quan tâm ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp của các cơ quan tư pháp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, công cuộc cải cách tư pháp theo chủ trương của Đảng, đang bước vào giai đoạn đặc biệt quan trọng, gắn với chủ trương sửa đổi Hiến pháp năm 1992, nhằm đáp ứng yêu cầu tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Nhiều vấn đề hệ trọng đang đặt ra với cơ quan tư pháp nói chung, trong đó nòng cốt là tòa án và viện kiểm sát. Đó là việc xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của tòa án, viện kiểm sát trong việc thực hiện quyền tư pháp, mối quan hệ với cơ quan thực hiện quyền tư pháp với các cơ quan khác trong bộ máy Nhà nước; đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của tòa án, viện kiểm sát; xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng xét xử của tòa án, chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát…

Trong quá trình cải cách tư pháp đã xác định, cải cách tư pháp lấy “Tòa án làm trung tâm”, chức năng trọng tâm của tòa án là cơ quan thực hiện quyền tư pháp, tổ  chức toàn án theo thẩm quyền xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính, bảo đảm tòa án độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, là chỗ dựa công lý cho nhân dân. Viện Kiểm sát là một hệ thống cơ quan độc lập trong bộ máy Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, được tổ chức phù hợp với hệ thống tòa án, tiếp tục giữ chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra…

Những định hướng trên thể hiện sự quan tâm đánh giá cao của đảng, Nhà nước ta đối với vị trí vai trò và những đóng góp đặc biệt quan trọng của ngành tòa án, kiểm sát cho nền tư pháp xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch nước mong muốn trong thời gian tới ngành tòa án, viện kiểm sát  tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và những thành tích đạt được, phấn đấu lập nhiều thành tích hơn nữa vì mục tiêu  “xây dựng hệ thống tư pháp trong sạch, vững mạnh, bảo vệ công lý, tôn trọng và bảo vệ quyền con người”.

Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ do Hiến pháp và pháp luật quy định, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cải cách tư pháp, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, ngành Tòa án, Viện kiểm sát cần tiếp tục triển khai thực hiện nhiều công việc, trong đó quan trọng nhất vẫn là công tác xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, gắn với chủ trương tiếp tục việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cán bộ ngành tòa án Viện kiểm sát phải thực sự công tâm, công bằng, liêm khiết, gần dân, hiểu dân, hết lòng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và nhân dân”.

Chủ tịch nước tin tưởng, các đồng chí mới được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên và Thẩm phán lần này sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trên cương vị công tác được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần cùng đội ngũ thẩm phán kiểm sát viên thực hiện thành công các nhiệm vụ của ngành tòa án, viện kiểm sát trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên