Bộ trưởng Phan Văn Giang: Xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ

VOV.VN - Chiều 15/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

10 năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI đề ra.

Quân ủy Trung ương thường xuyên dự báo, đánh giả đúng tình hình, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các đối sách chiến lược, xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ; đặc biệt, tham mưu chỉ đạo, chỉ huy các lực lượng kiên quyết, đấu tranh ngăn chặn, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Về phương hướng mục tiêu và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tời, Quân ủy Trung ương xác định: Tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng với Quân đội; tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, tinh nhuệ, từng bước tiến lên hiện đại.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: “Trong gần 10 năm (từ năm 2013 đến nay), thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn đoàn kết thống nhất, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI đã xác định.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc không ngừng được củng cố và nâng lên; tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng. Thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc”.

Về phương hướng trong thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang chỉ rõ: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần nghiêm túc quán triệt và tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân và sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và các đề án đã được Bộ Chính trị thông qua thời gian gần đây; tập trung thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo, Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Chủ tịch nước và Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Quân ủy Trung ương tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổng kết Nghị quyết ở các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương; nghiên cứu xây dựng Báo cáo thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và xây dựng Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trình Bộ Chính trị và Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại tướng Phan Văn Giang: Đoàn kết và hợp tác vì vùng biển hòa bình
Đại tướng Phan Văn Giang: Đoàn kết và hợp tác vì vùng biển hòa bình

VOV.VN - Bộ trưởng Phan Văn Giang mong muốn lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước mở rộng các hoạt động hợp tác, như: chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin, tuần tra chung

Đại tướng Phan Văn Giang: Đoàn kết và hợp tác vì vùng biển hòa bình

Đại tướng Phan Văn Giang: Đoàn kết và hợp tác vì vùng biển hòa bình

VOV.VN - Bộ trưởng Phan Văn Giang mong muốn lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước mở rộng các hoạt động hợp tác, như: chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin, tuần tra chung

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ thăm Việt Nam
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ thăm Việt Nam

VOV.VN - Tại cuộc hội đàm sau lễ đón chính thức, Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ khẳng định Mông Cổ coi trọng mối quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là một đối tác quan trọng trong khu vực.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ thăm Việt Nam

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ thăm Việt Nam

VOV.VN - Tại cuộc hội đàm sau lễ đón chính thức, Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ khẳng định Mông Cổ coi trọng mối quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là một đối tác quan trọng trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đón và hội đàm với người đồng cấp Australia
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đón và hội đàm với người đồng cấp Australia

VOV.VN - Ngày 25/11, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón chính thức ông Richard Donald Marles, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đón và hội đàm với người đồng cấp Australia

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đón và hội đàm với người đồng cấp Australia

VOV.VN - Ngày 25/11, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón chính thức ông Richard Donald Marles, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia.