Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà: Quy hoạch treo có phần do địa phương nóng vội

VOV.VN - Một số địa phương còn chủ quan, nóng vội trong việc mở rộng đất phát triển đô thị, chưa tính toán đầy đủ, chính xác yếu tố nguồn lực phát triển nên không thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch.

Gửi câu hỏi tới Bộ trưởng Bộ Xây dựng,, đại biểu Đinh Duy Vượt (đoàn Gia Lai) nêu vấn đề vẫn tồn tại quy hoạch treo nhiều nhiệm kỳ, làm thiệt hại quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, gây bức xúc xã hội. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết kết quả giải quyết và các giải pháp khả thi trong thời gian tới.

Trả lời đại biểu trong phiên làm việc sáng nay (9/11), Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết, quy hoạch treo được hiểu là quy hoạch được lập và đã được phê duyệt nhưng tổ chức thực hiện chậm hoặc không thực hiện được toàn bộ hoặc một số nội dung quy hoạch, hoặc không thực hiện được một số dự án, nhất là dự án hạ tầng kỹ thuật, xã hội theo tiến độ được xác định.

“Việc này ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi hợp pháp, cuộc sống của người dân, thể hiện chủ yếu ở hai mặt là việc làm, sinh kế và xây dựng, cải tạo nhà ở; làm giảm chất lượng phát triển đô thị; lãng phí tài nguyên; gây bức xúc trong nhân dân” – ông Phạm Hồng Hà nhấn mạnh.

Nguyên nhân được chỉ ra là do chất lượng quy hoạch thấp, thiếu tầm nhìn; xác định một số vấn đề chiến lược chưa chính xác; không lập đầy đủ quy hoạch liên quan theo quy định, đặc biệt là quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch xã hội và quy hoạch chi tiết 1/500. Bên cạnh đó không xác định đủ yếu tố, điều kiện thực hiện, nhất là nguồn lực đầu tư để thực hiện đồng bộ trong quy hoạch.

Cũng theo ông Phạm Hồng Hà, việc tổ chức quản lý và thực hiện quy hoạch sau khi công bố chưa được nghiêm túc, đầy đủ theo quy định, nhất là công khai quy hoạch, xây dựng kế hoạch thực hiện; không kịp thời rà soát, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch.

Một số địa phương còn chủ quan, nóng vội trong việc mở rộng đất phát triển đô thị chưa tính toán đầy đủ, chính xác yếu tố nguồn lực phát triển nên không thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch. Năng lực một số chủ đầu tư yếu kém, không thực hiện được dự án.

“Treo” lâu thì người dân được xây nhà

Đề cập giải pháp, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị 05 ngày 1/3/2019 về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể đối với các bộ ngành, địa phương.

Bộ Xây dựng cũng đã ban hành một số quy chuẩn cốt lõi như quy chuẩn về quy hoạch xây dựng, quy chuẩn về nhà ở, quy chuẩn về hạ tầng kỹ thuật... đủ để phục vụ công tác quy hoạch đảm bảo chất lượng. Bộ cũng hoàn thành xây dựng Cổng thông tin xây dựng quốc gia theo Nghị quyết 88 của Quốc hội.

Quá trình sửa đổi, bổ sung luật cũng có quy định đảm bảo đồng bộ giữa các quy hoạch, quy định một số nội dung trình tự duyệt, lập, điều chỉnh quy hoạch, bãi bỏ một số quy hoạch không còn phù hợp... Để bảo đảm quyền lợi cho người dân ở vùng quy hoạch treo về vấn đề nhà ở, luật nêu rõ nếu như kế hoạch sử dụng đất đã được công bố mà 3 năm sau không thực hiện thì người dân được cấp phép xây dựng có thời hạn để cải tạo, xây dựng nhà.

“Hết thời hạn này mà quy hoạch vẫn không thực hiện được thì người dân tiếp tục được thực hiện giấy phép về cải tạo, thậm chí xây dựng nhà mới. Quy định này bước đầu giải quyết được một phần cho người dân vùng quy hoạch treo” – Bộ trưởng Bộ Xây dựng nói.

Ông Phạm Hồng Hà cũng cho biết, các địa phương tích cực hơn trong rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết; tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Cụ thể như TPHCM rà soát trên 250 đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thu hồi 176 dự án treo. Đà Nẵng rà soát 70 quy hoạch phân khu, hơn 1000 quy hoạch chi tiết và xác định 201 dự án treo đang xử lý. Hà Nội cũng rà soát 78 quy hoạch phân khu, 67 chi tiết...

Qua đó tình trạng quy hoạch treo được giải quyết một phần, tuy nhiên theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đây mới chỉ kết quả bước đầu và cần thời gian vì quy hoạch là vấn đề lớn.

Thời gian tới, các địa phương cần có lộ trình cụ thể để rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch theo quy định, để điều chỉnh đúng đắn, kịp thời, tránh điều chỉnh tuỳ tiện và quy hoạch treo; lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm phải bố trí đủ nguồn lực để đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

“Tiếp tục điều chỉnh bổ sung quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan; thực hiện đầy đủ, thực chất việc lấy ý kiến người dân, cộng đồng và các nhà khoa học, chuyên gia trong quá trình lập và điều chỉnh quy hoạch; công khai thông tin quy hoạch để người dân có điều kiện giám sát” – Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nhấn mạnh./.

nóng vội chứ. Ôm đất nhiều quá mà. Phải hét cho to để còn hét giá cho thật cao. Còn chuyện có tiền làm hay không thì tính sau.

avatar
Trong - 2 tháng 2 tuần trước