Cà Mau có 14 đơn vị bầu cử

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử tỉnh Cà Mau vừa ban hành nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng các đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, tỉnh Cà Mau có 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 52. Dựa trên quy định về quy mô dân số, Ủy ban Bầu cử tỉnh này cũng đã quyết nghị số lượng đại biểu HĐND tỉnh được bầu ở mỗi đơn vị.

Cụ thể, TP Cà Mau có 2 đơn vị bầu cử, bầu 10 đại biểu; Thới Bình và Cái Nước mỗi huyện có 2 đơn vị bầu cử, mỗi huyện bầu 6 đại biểu; Trần Văn Thời và Đầm Dơi mỗi huyện có 2 đơn vị bầu cử, mỗi huyện bầu 8 đại biểu; U Minh và  Năm Căn, mỗi huyện có 1 đơn vị bầu cử, mỗi huyện bầu 4 đại biểu; huyện Ngọc Hiển có 1 đơn vị bầu cử và bầu 3 đại biểu.

Dự kiến số lượng đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử để bầu là 135 người. Trong đó, dự kiến có 10 người tự ứng cử./.

Viết bình luận

Tin liên quan

184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 63 tỉnh, thành
184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 63 tỉnh, thành

VOV.VN - 63 tỉnh, thành được phân bổ thành 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. TP.HCM là địa phương có số lượng đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cao nhất cả nước.

184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 63 tỉnh, thành

184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 63 tỉnh, thành

VOV.VN - 63 tỉnh, thành được phân bổ thành 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. TP.HCM là địa phương có số lượng đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cao nhất cả nước.

Các xã, thị trấn ở Trường Sa sẽ bầu cử sớm 1 tuần
Các xã, thị trấn ở Trường Sa sẽ bầu cử sớm 1 tuần

VOV.VN - Theo Uỷ ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh Khánh Hòa sẽ bầu 7 đại biểu Quốc hội, 53 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Các xã và thị trấn ở huyện Trường Sa sẽ bầu cử vào ngày 16/5, sớm hơn 1 tuần so với cả nước.

Các xã, thị trấn ở Trường Sa sẽ bầu cử sớm 1 tuần

Các xã, thị trấn ở Trường Sa sẽ bầu cử sớm 1 tuần

VOV.VN - Theo Uỷ ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh Khánh Hòa sẽ bầu 7 đại biểu Quốc hội, 53 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Các xã và thị trấn ở huyện Trường Sa sẽ bầu cử vào ngày 16/5, sớm hơn 1 tuần so với cả nước.

Thành lập 5 đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại các địa phương
Thành lập 5 đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại các địa phương

VOV.VN - Mỗi đoàn kiểm tra giám sát tổ chức đi kiểm tra, giám sát tại 3 địa phương cấp tỉnh và 1 địa phương cấp huyện ở mỗi tỉnh.

Thành lập 5 đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại các địa phương

Thành lập 5 đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại các địa phương

VOV.VN - Mỗi đoàn kiểm tra giám sát tổ chức đi kiểm tra, giám sát tại 3 địa phương cấp tỉnh và 1 địa phương cấp huyện ở mỗi tỉnh.