Các địa phương công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu

VOV.VN - Tại một số địa phương trên cả nước, HĐND tỉnh đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có số phiếu "tín nhiệm cao" thấp nhất

Ngày 7/12, tiếp tục kỳ họp lần thứ 13, HĐND thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu. 

Theo kết quả kiểm phiếu, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đạt 49 phiếu tín nhiệm cao và 1 phiếu tín nhiệm. 

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đạt 37 phiếu tín nhiệm cao, 11 phiếu tín nhiệm và 2 phiếu tín nhiệm thấp.

Trong kết quả kiểm phiếu được công bố, ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ đạt 17 phiếu tín nhiệm cao, thấp nhất trong những người có số phiếu tín nhiệm cao. Trong khi đó, ông Hồ Văn Gia, Giám đốc Sở Ngoại vụ của Cần Thơ với 8 phiếu tín nhiệm thấp.

Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu là phương thức giám sát quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đạt 52/52 phiếu tín nhiệm cao

Trong chương trình làm việc sáng 7/12, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Trước đó, chiều 6/12, tại Kỳ họp thứ 17 đã lấy phiếu tín nhiệm với 29 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Kết quả có 29/29 người trên 50% số phiếu “tín nhiệm” và “tín nhiệm cao”, trong đó 28/29 người có từ trên 50% số phiếu “tín nhiệm cao”; không có người có số phiếu tín nhiệm thấp trên 50%.

Kết quả tín nhiệm của một số chức danh lãnh đạo HĐND, UBND và thành viên UBND tỉnh như sau:

Ông Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đạt 52/52 phiếu tín nhiệm cao.

Ông Trần Tú Anh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đạt 49/52 phiếu tín nhiệm cao.

Ông Trần Văn Kỳ - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đạt 50/52 phiếu tín nhiệm cao.

Ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh đạt 50/52 phiếu tín nhiệm cao.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đạt 46/52 phiếu tín nhiệm cao.

Ông Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đạt 49/52 phiếu tín nhiệm cao.

Ông Lê Ngọc Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đạt 46/52 phiếu tín nhiệm cao.

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đạt 51/52 phiếu tín nhiệm cao.

Ông Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban, Giám đốc Công an tỉnh đạt 46/52 phiếu tín nhiệm cao.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 29 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu đã được các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn.

Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh có phiếu "tín nhiệm cao" thấp nhất

Cũng trong sáng 7/12, kỳ họp thứ 10 của HĐND tỉnh Tây Ninh khoá X tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn. 

HĐND tỉnh khoá X nhiệm kỳ 2021-2026 biểu quyết thống nhất danh sách 29 người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 10.

Kết quả, ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhận được 47/49 phiếu tín nhiệm cao (tỷ lệ 96%), hai Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Đài Thy và Nguyễn Thanh Phong có tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao lần lượt là 84% và 71%.

Các trưởng ban của HĐND Tây Ninh như: Văn hóa – Xã hội, Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế đều có số phiếu tín nhiệm cao từ 76% trở lên.

Ở khối UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc nhận 41/49 phiếu tín nhiệm cao (tỷ lệ 84%). Các Phó Chủ tịch Võ Đức Trong có số phiếu tín nhiệm cao 34/49 (tỷ lệ 69%); Phó Chủ tịch Trần Văn Chiến tỷ lệ 65%, Dương Văn Thắng 71%.

Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Trãi có 43/49 phiếu tín nhiệm cao (tỷ lệ 88%). Có hai người có phiếu tín nhiệm cao dưới 50% là Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Văn Hồng (45%) và ông Trương Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế (43%).

Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu có số phiếu "tín nhiệm thấp" cao nhất

Sáng 7/12, Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc.

Mở đầu phiên làm việc, các đại biểu HĐND tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối vối 31 người giữ chức vụ do HĐND bầu. 

Theo HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, để đánh giá mức độ tín nhiệm với các chức danh, công tác lấy phiếu tín nhiệm sẽ được các đại biểu tập trung thảo luận theo tổ, đánh giá trung thực kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, kê khai tài sản, thu nhập, những hạn chế, thiếu sót, phương hướng khắc phục và giải trình đầy đủ nội dung mà cử tri và nhân dân có ý kiến hoặc đại biểu HĐND yêu cầu (nếu có). 

Theo ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, lấy phiếu tín nhiệm là một trong những nhiệm vụ giám sát của HĐND.

Đến sáng 7/12, HĐND chưa nhận được ý kiến, kiến nghị nào của cử tri, đại biểu về người được lấy phiếu tín nhiệm.

Ông Thuận cho biết thêm, 51 đại biểu tại kỳ họp lần này được chia thành 3 tổ thảo luận, các đại biểu sẽ không tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với ông Huỳnh Sơn Thái, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, do ông Thái đã được bầu bổ nhiệm trong năm lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp HĐND tỉnh thứ 13 vào tháng 5/2023.

Kết quả, ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất với 13/49 phiếu, chiếm 26,13%. Kế đến là ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Công thương, ông Nguyễn Đình Trung, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao và ông Đỗ Hữu Hiền, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông với 8/49 phiếu tín nhiệm thấp cao nhất.

Theo ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kết quả này giúp các đại biểu thấy được, mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, có phương hướng tu dưỡng, rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác theo chức trách nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum có số phiếu "tín nhiệm cao" nhiều nhất

Tại Kỳ họp thứ 6 khoá XII, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức sáng 7/12, HĐND tỉnh Kon Tum đã tổ chức phiên họp lấy phiếu tín nhiệm đối với 31/32 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Kết quả công bố tại phiên họp cho thấy ông Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 48/49 phiếu.

Vị trí thứ hai là ông Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh với 46/49 phiếu tín nhiệm cao.

Với 16/49 phiếu tín nhiệm cao, ông Bùi Thanh Bình, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ là người có số phiếu tín nhiệm cao ít nhất.

Một trường hợp không lấy phiếu tín nhiệm là ông Phan Mười, Giám đốc Sở Giao thông, Vận tải do mới được bổ nhiệm giữ chức vụ trong năm 2023.    

Ông Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum khẳng định, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu là nội dung được thực hiện định kỳ theo quy định của pháp luật với quy trình, thủ tục chặt chẽ, cẩn trọng; bảo đảm tính dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch; đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm. Đồng thời đề cao trách nhiệm của đại biểu HĐND trong việc lấy phiếu tín nhiệm.

Tỉnh Quảng Ninh lấy phiếu tín nhiệm 27 chức danh lãnh đạo

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh và ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh (vừa trúng cử tại phiên họp sáng nay, 7/12) đều đạt tối đa số phiếu “tín nhiệm cao”. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND tỉnh Quảng Ninh công bố chiều nay (7/12).

27 chức danh do HĐND tỉnh Quảng Ninh bầu được lấy phiếu tín nhiệm là Chủ tịch và các Phó Chủ tịch, các Trưởng Ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch và các Phó Chủ tịch, các Ủy viên UBND tỉnh.

Đối với khối HĐND tỉnh, ông Nguyễn Xuân Ký, Chủ tịch HĐND đạt số phiếu “tín nhiệm cao” 61/61, chiếm 100%. Bà Bùi Thị Hương, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách có số phiếu “tín nhiệm thấp” nhiều nhất 8/61, chiếm 13,11%.

Đối với khối UBND tỉnh, ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh (vừa trúng cử tại phiên họp sáng nay, 7/12) có số phiếu “tín nhiệm cao” 61/61, chiếm 100%. Những người đạt số phiếu “tín nhiệm cao” trên 90% là ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Khúc Thành Dư, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong khi đó, những người có phiếu “tín nhiệm thấp” nhiều nhất (8/61 phiếu, chiếm 13,11%) là ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và ông Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh. 

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước; góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, giúp họ thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Đây cũng là cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Cao Tường Huy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh
Ông Cao Tường Huy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - Ông Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Cao Tường Huy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Ông Cao Tường Huy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - Ông Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình có phiếu “tín nhiệm cao” nhiều nhất
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình có phiếu “tín nhiệm cao” nhiều nhất

VOV.VN - Ông Nguyễn Công Huấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình có phiếu “tín nhiệm cao” nhiều nhất với 45 phiếu.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình có phiếu “tín nhiệm cao” nhiều nhất

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình có phiếu “tín nhiệm cao” nhiều nhất

VOV.VN - Ông Nguyễn Công Huấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình có phiếu “tín nhiệm cao” nhiều nhất với 45 phiếu.

Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ
Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ

VOV.VN - Chiều 6/12, tại kỳ họp thứ mười ba HĐND thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền. Trong đó, đã thông qua dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Văn Hồng.

Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ

Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ

VOV.VN - Chiều 6/12, tại kỳ họp thứ mười ba HĐND thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền. Trong đó, đã thông qua dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Văn Hồng.