Cần phát triển cách làm hay về xây dựng nông thôn mới

(VOV) -Sau 2 năm triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt được một số thành tựu nhất định.

Chiều 8/11, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì phiên họp của Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Sau 2 năm triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay, cả nước có 68% số xã đã tiến hành xong việc quy hoạch chung và 44% số xã đã phê duyệt xong đề án xây dựng nông thôn mới, tuy nhiên, vẫn còn 7 địa phương có tỷ lệ phê duyệt quy hoạch rất thấp (từ 2-5%).

Hiện nay trên cả nước, ngoài 11 xã điểm do Ban Bí thư chỉ đạo đạt được 15 – 18 tiêu chí, còn hơn 980 xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên.

Về nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, ngoài ngân sách của Trung ương, đến nay có 53 tỉnh, thành bố trí ngân sách địa phương với tổng kinh phí hơn 14.000 tỷ đồng, cao nhất là TP HCM, Vĩnh Phúc, Hà Nội.

Tuy nhiên, qua thực tế xây dựng nông thôn mới ở các địa phương đã xuất hiện một số bất cập như: Tỷ lệ các xã hoàn thành quy hoạch chung nông thôn mới còn thấp; các đề án vẫn nặng về tính toán đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chưa chú trọng tới sản xuất, môi trường, văn hóa…

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị các địa phương tăng cường sự tham gia của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tổ chức thực hiện chương trình, nhất là người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp; Tiếp tục kiện toàn và củng cố Ban chỉ đạo các cấp theo hướng tăng cường chuyên trách; Tập trung hoàn thành công tác quy hoạch và lập đề án nông thôn mới cấp xã đảm bảo đúng tiến độ và và chất lượng.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nêu rõ: Ngoài việc cân đối nguồn ngân sách thì quan trọng là tổng kết mô hình, phát hiển cách làm hay, sáng tạo, điển hình ở các địa phương, đồng thời phải quan tâm đến việc hướng dẫn, kiểm tra rà soát về quy hoạch ở các xã; đặc biệt việc xây dựng đề án cũng phải phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên