Cần Thơ triển khai, quán triệt quy định hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ

VOV.VN - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu, nâng cao vai trò, trách nhiệm quán triệt và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ nghiêm túc, hiệu quả, chặt chẽ, thống nhất

Ngày 27/4, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện Quy định, hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ, gồm Quy định số 50 của Bộ Chính trị, hướng dẫn số 16 của Ban Tổ chức Trung ương, Quy định số 592 và Công văn số 478 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về công tác quy hoạch cán bộ. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường Thành ủy và kết nối trực tuyến đến điểm cầu quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy Cần Thơ.

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ Lê Tấn Thủ đã triển khai, quán triệt đầy đủ các nội dung Quy định, hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ, gồm Quy định số 50 của Bộ Chính trị, hướng dẫn số 16 của Ban Tổ chức Trung ương, Quy định số 592 và Công văn số 478 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về công tác quy hoạch cán bộ. Trong đó, nêu những điểm mới của công tác quy hoạch cán bộ so với quy định trước đây; giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu nâng cao vai trò, trách nhiệm, thực hiện công tác quy hoạch cán bộ bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, liên thông, công khai, minh bạch, bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, Thành ủy Cần Thơ đã ban hành Nghị quyết số 09 về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

Để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả các quy định về công tác quy hoạch cán bộ, ông Phạm Văn Hiểu đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong quán triệt và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả, tạo sự thống nhất về nhận thức, quan điểm, nguyên tắc, nội dung, phương pháp, quy trình thực hiện công tác quy hoạch cán bộ.

Ông Phạm Văn Hiểu nhấn mạnh, quy hoạch cán bộ phải xuất phát từ tình hình đội ngũ cán bộ, đảng viên, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong từng nhiệm kỳ và định hướng nhiệm kỳ kế tiếp. Đồng thời, kiên quyết không xem xét, giới thiệu để đưa vào quy hoạch những trường hợp không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện; những trường hợp có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; những cán bộ không dám đương đầu với những công việc khó khăn, phức tạp, nhạy cảm; không có tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ yêu cầu chú ý cơ cấu, tỷ lệ hợp lý, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc ít người; coi trọng chất lượng, bảo đảm cân đối, hài hoà, hợp lý, liên thông giữa cán bộ làm công tác xây dựng Đảng, cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước; cán bộ làm công tác Dân vận, Mặt trận, đoàn thể.

"Quy định 50 đề ra phải lấy tiêu chuẩn điều kiện để làm cơ sở, chủ động phát hiện để chúng ta quy hoạch cán bộ. Đồng thời phải xem năng lực lãnh đạo, năng lực quản lý, đào tạo, trưởng thành qua các phong trào thực tiễn để xem xét, đánh giá. Đồng thời phải chú ý cơ cấu, tỷ lệ hợp lý đối với cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc ít người", ông Phạm Văn Hiểu nêu rõ./.

Tin liên quan

Công khai trong quy hoạch cán bộ sẽ chống cục bộ địa phương
Công khai trong quy hoạch cán bộ sẽ chống cục bộ địa phương

VOV.VN - Theo ông Thang Văn Phúc, công khai, minh bạch chính là công cụ để kiểm soát quy trình công tác cán bộ cũng như quá trình phát triển của cán bộ.

Công khai trong quy hoạch cán bộ sẽ chống cục bộ địa phương

Công khai trong quy hoạch cán bộ sẽ chống cục bộ địa phương

VOV.VN - Theo ông Thang Văn Phúc, công khai, minh bạch chính là công cụ để kiểm soát quy trình công tác cán bộ cũng như quá trình phát triển của cán bộ.

Cán bộ được quy hoạch chưa cần đáp ứng ngay tiêu chuẩn: Mở rộng thêm cơ hội
Cán bộ được quy hoạch chưa cần đáp ứng ngay tiêu chuẩn: Mở rộng thêm cơ hội

VOV.VN - Cán bộ được bổ nhiệm chức danh A phải đảm bảo 10 điểm, tuy nhiên, khi đưa cán bộ vào diện quy hoạch, có thể thời điểm đó cán bộ mới đạt 9 hoặc 9,5 điểm thì vẫn có thể được xem xét.

Cán bộ được quy hoạch chưa cần đáp ứng ngay tiêu chuẩn: Mở rộng thêm cơ hội

Cán bộ được quy hoạch chưa cần đáp ứng ngay tiêu chuẩn: Mở rộng thêm cơ hội

VOV.VN - Cán bộ được bổ nhiệm chức danh A phải đảm bảo 10 điểm, tuy nhiên, khi đưa cán bộ vào diện quy hoạch, có thể thời điểm đó cán bộ mới đạt 9 hoặc 9,5 điểm thì vẫn có thể được xem xét.

Cán bộ quy hoạch chưa nhất thiết phải đáp ứng ngay các tiêu chuẩn
Cán bộ quy hoạch chưa nhất thiết phải đáp ứng ngay các tiêu chuẩn

VOV.VN - Theo Hướng dẫn số 16, tại thời điểm xem xét, phê duyệt quy hoạch, nhân sự "chưa nhất thiết phải đáp ứng ngay các tiêu chuẩn: Kinh qua chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp dưới, trình độ quản lý nhà nước...".

Cán bộ quy hoạch chưa nhất thiết phải đáp ứng ngay các tiêu chuẩn

Cán bộ quy hoạch chưa nhất thiết phải đáp ứng ngay các tiêu chuẩn

VOV.VN - Theo Hướng dẫn số 16, tại thời điểm xem xét, phê duyệt quy hoạch, nhân sự "chưa nhất thiết phải đáp ứng ngay các tiêu chuẩn: Kinh qua chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp dưới, trình độ quản lý nhà nước...".