Chậm nhất đến ngày 7/2, hoàn thành việc thành lập Ủy ban bầu cử các cấp

VOV.VN - Đây là một trong những nội dung quy định của Hội đồng Bầu cử quốc gia về thành lập Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

Theo Kế hoạch số 42 của Hội đồng Bầu cử quốc gia về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021.

Theo đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phải đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo quy định của pháp luật; đại biểu được bầu có chất lượng, với cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Đảm bảo sự đồng bộ trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ trong hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Về thành lập Ủy ban bầu cử, Kế hoạch nêu rõ, Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, thành phố có từ 21 – 31 thành viên, gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên là đại diện thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và một số cơ quan, tổ chức hữu quan.

Ủy ban bầu cử cấp huyện, Ủy ban bầu cử cấp xã có từ 9 – 11 thành viên gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên là đại diện thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và một số cơ quan, tổ chức hữu quan.

Thời hạn quyết định thành lập Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, thành phố và cấp huyện, xã chậm nhất là ngày 7/2/2021.

Về thành lập Ban bầu cử, đối với Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sau khi thống nhất với thường trực Hội đồng nhân dân và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử một Ban bầu cử đại biểu Quốc hội có từ 9 – 15 thành viên để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các Ủy viên là đại diện thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và một số cơ quan, tổ chức hữu quan.

Ban bầu cử đại biểu HĐND được thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử, gồm đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội. Thành phần Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã có thêm đại diện cử tri ở địa phương.

Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh có 11 – 13 thành viên; Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện có 9 – 11 thành viên; Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã có 7 – 9 thành viên. Ban bầu cử gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các Ủy viên.

Thời hạn quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Ban bầu cử đại biểu HĐND các cấp chậm nhất là ngày 14/3/2021./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Công bố Nghị quyết thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia
Công bố Nghị quyết thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia

VOV.VN - Hội đồng Bầu cử Quốc gia gồm 21 thành viên, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; chỉ đạo bầu cử HĐND các cấp.

Công bố Nghị quyết thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Công bố Nghị quyết thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia

VOV.VN - Hội đồng Bầu cử Quốc gia gồm 21 thành viên, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; chỉ đạo bầu cử HĐND các cấp.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia

VOV.VN - Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia

VOV.VN - Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Quốc hội cho ý kiến về Đề án bầu cử ĐBQH khóa XV
Quốc hội cho ý kiến về Đề án bầu cử ĐBQH khóa XV

VOV.VN - Quốc hội khóa XV có không quá 500 đại biểu, trong đó phấn đấu có 200 đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách

Quốc hội cho ý kiến về Đề án bầu cử ĐBQH khóa XV

Quốc hội cho ý kiến về Đề án bầu cử ĐBQH khóa XV

VOV.VN - Quốc hội khóa XV có không quá 500 đại biểu, trong đó phấn đấu có 200 đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách

"Có người chết rồi nhưng vẫn trong danh sách cử tri đi bầu trưởng thôn, trưởng xóm"
"Có người chết rồi nhưng vẫn trong danh sách cử tri đi bầu trưởng thôn, trưởng xóm"

VOV.VN - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, thực hiện 3 thủ tục hành chính liên thông sẽ chấm dứt việc "người chết vẫn đi bầu trưởng thôn, trưởng xóm".

"Có người chết rồi nhưng vẫn trong danh sách cử tri đi bầu trưởng thôn, trưởng xóm"

"Có người chết rồi nhưng vẫn trong danh sách cử tri đi bầu trưởng thôn, trưởng xóm"

VOV.VN - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, thực hiện 3 thủ tục hành chính liên thông sẽ chấm dứt việc "người chết vẫn đi bầu trưởng thôn, trưởng xóm".