Chính phủ siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

VOV.VN - Thủ tướng đã ký Quyết định ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Để bảo đảm hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được liên tục, thông suốt, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong hệ thống hành chính nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quy chế mới được ban hành yêu cầu tất cả các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải được tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thời hạn cập nhật và tính chính xác, đầy đủ của các thông tin về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Quy chế cũng giao Văn phòng Chính phủ có nhiệm vụ tham mưu, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ra quyết định kiểm tra và thành lập đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất các bộ, cơ quan, địa phương trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đồng thời báo cáo kết quả kiểm tra và kết luận nội dung kiểm tra lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Nội dung kết luận kiểm tra trong trường hợp chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đúng nhiệm vụ được giao phải xác định rõ tính chất, mức độ, nguyên nhân, trách nhiệm của bộ, cơ quan, địa phương trong việc thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ nhiệm vụ. Quy chế cũng cho phép đăng tải công khai kết quả thực hiện vụ theo định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm hoặc đột xuất.

Quy chế cũng nêu rõ kết quả thực hiện Quy chế này là một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét các danh hiệu thi đua khen thưởng hàng năm của các bộ, cơ quan, địa phương và của cá nhân Thủ trưởng các cơ quan và cán bộ, công chức; các bộ, cơ quan và cá nhân cán bộ, công chức thực hiện không đầy đủ hoặc vi phạm các Quy định của Quy chế này, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Thủ tướng phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô
Thủ tướng phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô

VOV.VN -Mục tiêu phát triển ngành công nghiệp ô tô trở thành ngành công nghiệp quan trọng của đất nước, đáp ứng tối đa nhu cầu thị trường nội địa...

Thủ tướng phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô

Thủ tướng phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô

VOV.VN -Mục tiêu phát triển ngành công nghiệp ô tô trở thành ngành công nghiệp quan trọng của đất nước, đáp ứng tối đa nhu cầu thị trường nội địa...

Thủ tướng bổ nhiệm, phê chuẩn một số cán bộ lãnh đạo
Thủ tướng bổ nhiệm, phê chuẩn một số cán bộ lãnh đạo

Thủ tướng vừa có các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo của Thanh tra Chính phủ và một số cơ quan.

Thủ tướng bổ nhiệm, phê chuẩn một số cán bộ lãnh đạo

Thủ tướng bổ nhiệm, phê chuẩn một số cán bộ lãnh đạo

Thủ tướng vừa có các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo của Thanh tra Chính phủ và một số cơ quan.

Thủ tướng viết bài kêu gọi đầu tư nước ngoài
Thủ tướng viết bài kêu gọi đầu tư nước ngoài

Bài viết của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đăng trên trang mạng chính thức của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2014. 

Thủ tướng viết bài kêu gọi đầu tư nước ngoài

Thủ tướng viết bài kêu gọi đầu tư nước ngoài

Bài viết của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đăng trên trang mạng chính thức của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2014. 

Phó Thủ tướng đôn đốc bảo đảm an toàn bay
Phó Thủ tướng đôn đốc bảo đảm an toàn bay

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: "Chúng ta luôn tự hào, Việt Nam có ngành hàng không rất an toàn nhưng lúc này đang có nhiều dấu hiệu, nguy cơ đe dọa hình ảnh đó".

Phó Thủ tướng đôn đốc bảo đảm an toàn bay

Phó Thủ tướng đôn đốc bảo đảm an toàn bay

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: "Chúng ta luôn tự hào, Việt Nam có ngành hàng không rất an toàn nhưng lúc này đang có nhiều dấu hiệu, nguy cơ đe dọa hình ảnh đó".