Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

VOV.VN - Chiều 14/11, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022) của trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, đông đảo giảng viên, cán bộ và sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ thầy cô giáo trong cả nước và những người làm trong ngành giáo dục, đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm hoàn thiện chính sách đãi ngộ về vật chất và tinh thần, để thúc đẩy nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, để mỗi giáo viên yên tâm gắn bó với nghề và cống hiến hết sức cho sự nghiệp trồng người.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, trải qua 66 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã góp phần to lớn vào việc đáp ứng nhu cầu xã hội về đội ngũ cán bộ kinh tế và quản trị kinh doanh với chất lượng phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế trong từng giai đoạn của đất nước. Nhiều cựu sinh viên đã và đang giữ những cương vị chủ chốt trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và các tập đoàn kinh tế.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được đánh giá là một trong những đơn vị có đóng góp tích cực cho Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng các quan điểm, chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách kinh tế trong các giai đoạn phát triển đất nước; đồng thời phát huy tinh thần tích cực, chủ động trong mở rộng quan hệ hợp tác với các trường đại học của nhiều nước và tổ chức quốc tế có uy tín nâng cao chất lượng đào tạo.  

Chủ tịch nước đánh giá, trong những năm qua, thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, giáo dục đại học nước ta đã đạt được nhiều thành tựu, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển đất nước. 

Tuy nhiên, sự phát triển giáo dục đại học vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Do đó, để thực hiện tốt hơn nữa công cuộc đổi mới giáo dục đại học, Chủ tịch nước đề nghị trường Đại học Kinh tế Quốc dân và các trường đại học chuyển mạnh từ lấy truyền đạt kiến thức sang giáo dục rèn luyện kỹ năng, phương pháp tư duy và tự học, tự tìm tòi bổ sung kiến thức, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.

“Trong quá trình đào tạo, sinh viên đóng vai trò trung tâm, chủ động; giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn, định hướng sinh viên cách thu nhận kiến thức và cách vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề thực tiễn. Thực hiện điều này không chỉ liên quan đến đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập mà đòi hỏi đổi mới căn bản mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo giáo trình và học liệu, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục. Các cơ sở giáo dục đại học cần dành sự quan tâm đặc biệt đến điều này, coi đây là vấn đề quan trọng hàng đầu cần tập trung giải quyết để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực” - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu.  

Chủ tịch nước cũng mong muốn, mỗi cơ sở giáo dục đại học phải thật sự trở thành lực lượng đi tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ và đối mới sáng tạo gắn với nhu cầu của xã hội và xu thế phát triển khoa học công nghệ trên thế giới. Cần đặc biệt chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nghiên cứu và tư vấn. 

Bên cạnh quan tâm tăng số lượng các công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế có uy tín để cải thiện thứ bậc trong xếp hạng đại học của các tổ chức quốc tế, các cơ sở giáo dục đại học cần quan tâm tới thực hiện các nghiên cứu khoa học, trong xây dựng chính sách nhằm góp phần thiết thực vào giải quyết các vấn đề triển kinh tế - thời sự cấp thiết và các vấn đề có tầm chiến lược dài hạn trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nhất là trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều thay đổi, trong nước còn nhiều khó khăn.

Các nhà khoa học, các giảng viên tiếp tục nghiên cứu đóng góp cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước những phương án cơ sở lý luận và thực tiễn để điều hành kinh tế đất nước thành công như mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Cùng với đó, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng sư phạm, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi giáo viên cống hiến trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác.

“Đảng và Nhà nước đồng thời với việc đặt yêu cầu ngày càng cao với đội ngũ giáo viên và các cơ sở giáo dục đại học, cũng hết sức quan tâm đổi mới và hoàn thiện cơ chế, chính sách, trong đó có chính sách đãi ngộ về vật chất và tinh thần, để thúc đẩy nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, để mỗi giáo viên yên tâm gắn bó với nghề và cống hiến hết sức minh cho sự nghiệp trồng người” - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.

Đánh giá Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã thu được những kết quả tích cực ban đầu đồng trong thí điểm tự chủ, Chủ tịch nước cho rằng, để tiếp tục thực hiện đúng, thực chất cơ chế tự chủ trong khuôn khổ đổi mới quản trị đại học, cần nghiên cứu hoàn thiện, bổ sung các quy định pháp luật khắc phục tình trạng chồng chéo, thiếu đồng bộ và thiếu nhất quán.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, đổi mới cơ chế tự chủ của trường đại học công không chỉ là tự chủ về học phí, tự lo, tự bươn trải mà Nhà nước cần có cơ chế hỗ trợ cần thiết, trong đó có đất đai. Song hành với thực hiện cơ chế tự chủ đại học cần chú trọng đổi mới quản trị đại học, tích cực thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đại học.

Mong muốn Trường đại học Kinh tế Quốc dân xứng đáng với truyền thống hào hùng và ước vọng của các thế hệ thầy trò nhà trường, cũng như sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước đã giao phó cho nhà trường, Chủ tịch nước đề nghị nhà trường cần có những nỗ lực vượt bậc, đột phá và các điều kiện để thực hiện tốt khâu đột phá. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là đi tiên phong trong đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn kinh tế và phát triển đội ngũ giáo viên, hợp tác quốc tế và quản trị nhà trường.  

Bày tỏ tự hào là Trường Đại học KTQD cũng là nơi Chủ tịch nước theo học từ năm 1973 đến năm 1977, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắn nhủ sinh viên Đại học KTQD cũng như sinh viên các trường đại học của Việt Nam phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, trách nhiệm với xã hội, tích cực học tập, tiếp thu tonh hoa tri thức của nhân loại, rèn luyện kỹ năng, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và khởi nghiệp./.

Tin liên quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc Bang Oregon, Hoa Kỳ
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc Bang Oregon, Hoa Kỳ

VOV.VN - Chủ tịch nước đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo bang Oregon và cá nhân bà Thống đốc trong thúc đẩy quan hệ với các đối tác Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc Bang Oregon, Hoa Kỳ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc Bang Oregon, Hoa Kỳ

VOV.VN - Chủ tịch nước đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo bang Oregon và cá nhân bà Thống đốc trong thúc đẩy quan hệ với các đối tác Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch nước: Lai Châu cần phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững
Chủ tịch nước: Lai Châu cần phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững

VOV.VN - Chủ tịch nước nhấn mạnh giảm nghèo bền vững cho người dân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, do đó, Lai Châu cần thúc đẩy nền sản xuất hàng hóa, phát triển theo cơ chế thị trường, thay thế tư duy kinh tế kiểu tự cung tự cấp, manh mún, nhỏ lẻ trong phát triển; hỗ trợ cải thiện kinh tế và cuộc sống của đồng bào các dân tộc.

Chủ tịch nước: Lai Châu cần phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững

Chủ tịch nước: Lai Châu cần phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững

VOV.VN - Chủ tịch nước nhấn mạnh giảm nghèo bền vững cho người dân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, do đó, Lai Châu cần thúc đẩy nền sản xuất hàng hóa, phát triển theo cơ chế thị trường, thay thế tư duy kinh tế kiểu tự cung tự cấp, manh mún, nhỏ lẻ trong phát triển; hỗ trợ cải thiện kinh tế và cuộc sống của đồng bào các dân tộc.

Chủ tịch nước: Phát triển sâm Lai Châu để người dân thoát nghèo, làm giàu
Chủ tịch nước: Phát triển sâm Lai Châu để người dân thoát nghèo, làm giàu

VOV.VN - Với tiềm năng sản phẩm, thị trường và giá trị của sâm Lai Châu, sâm Ngọc Linh và một số loại sâm quý khác, Chủ tịch nước cho rằng, nước ta hoàn toàn có cơ sở để phát triển một ngành công nghiệp trồng và chế biến nhân sâm Việt Nam.

Chủ tịch nước: Phát triển sâm Lai Châu để người dân thoát nghèo, làm giàu

Chủ tịch nước: Phát triển sâm Lai Châu để người dân thoát nghèo, làm giàu

VOV.VN - Với tiềm năng sản phẩm, thị trường và giá trị của sâm Lai Châu, sâm Ngọc Linh và một số loại sâm quý khác, Chủ tịch nước cho rằng, nước ta hoàn toàn có cơ sở để phát triển một ngành công nghiệp trồng và chế biến nhân sâm Việt Nam.

Chủ tịch nước: Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn lực mạnh mẽ nhất
Chủ tịch nước: Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn lực mạnh mẽ nhất

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đoàn kết là một truyền thống quý báu, được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của nhân dân ta, làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch nước: Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn lực mạnh mẽ nhất

Chủ tịch nước: Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn lực mạnh mẽ nhất

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đoàn kết là một truyền thống quý báu, được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của nhân dân ta, làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc Việt Nam.