Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Tổ Biên tập xây dựng Đề án Nhà nước pháp quyền

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại yêu cầu xuyên suốt, đó là nội dung của Đề án phải phù hợp với nhận thức hiện nay, được Đảng chấp nhận, thế giới công nhận, dễ vận dụng và dễ triển khai.

Chiều 2/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, đã làm việc với các thành viên Tổ Biên tập, chuyên gia, nhà khoa học về Báo cáo tập hợp. Đây là cơ sở để triển khai soạn thảo dự thảo lần 1 của Đề án.  

Đến nay, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án, trực tiếp là Tổ Biên tập đã tập hợp, xử lý hơn 4.000 trang tài liệu từ 27 Chuyên đề nhánh, các tham luận tại 3 Hội thảo Quốc gia và kết luận của Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo. Tổ Biên tập cũng đã tiếp thu ý kiến góp ý của một số thành viên Ban Chỉ đạo để chỉnh sửa lần 2 Đề cương chi tiết. 

Trên cơ sở bám sát Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và theo Đề cương chi tiết, Tổ Biên tập đã xây dựng dự thảo Báo cáo tập hợp của Đề án dài hơn 200 trang. Trong đó, nêu rõ những vấn đề lý luận cơ bản về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm của Đảng, Nhà nước, quá trình hình thành, đánh giá thực trạng, cùng các nguyên tắc, mục tiêu, những đổi mới, đột phá và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ nay đến năm 2030, định hướng đến 2045. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá rất cao Tổ Biên tập đã chắt lọc từ hàng nghìn trang tài liệu từ đó xây dựng Báo cáo tập hợp để Thường trực Ban Chỉ đạo đưa ra lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học. Trên cơ sở ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học góp ý, phản biện thẳng thắn qua đó, tiếp tục làm sáng tỏ những vấn đề cốt lõi của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là giai đoạn quan trọng nhất của quá trình xây dựng Đề án, do đó, từ những ý kiến góp ý lần này, Tổ Biên tập cần tiếp thu và nỗ lực hơn nữa để viết dự thảo lần 1 của Đề án. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại yêu cầu xuyên suốt, đó là nội dung của Đề án phải phù hợp với nhận thức hiện nay, được Đảng chấp nhận, thế giới công nhận, dễ vận dụng và dễ triển khai. Trong các đổi mới, đột phá chiến lược thì vấn đề nào đã rõ, được thực tiễn chứng minh thì cần đưa vào Đề án, còn những vấn đề chưa rõ, còn nhiều tranh cãi thì đưa vào các phương án lựa chọn, hoặc tài liệu tham khảo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quyết tâm đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự thảo của Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền 
Quyết tâm đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự thảo của Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền 

VOV.VN - Xây dựng Nhà nước pháp quyền là chủ đề hết sức đa dạng, phong phú, đòi hỏi yêu cầu khoa học rất cao, Chủ tịch nước nhấn mạnh, nhiệm vụ trong thời gian tới là rất quan trọng, khối lượng công việc còn rất lớn và khó khăn.

Quyết tâm đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự thảo của Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền 

Quyết tâm đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự thảo của Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền 

VOV.VN - Xây dựng Nhà nước pháp quyền là chủ đề hết sức đa dạng, phong phú, đòi hỏi yêu cầu khoa học rất cao, Chủ tịch nước nhấn mạnh, nhiệm vụ trong thời gian tới là rất quan trọng, khối lượng công việc còn rất lớn và khó khăn.

Chủ tịch nước chủ trì hội thảo quốc gia lần thứ 3 về xây dựng Nhà nước pháp quyền
Chủ tịch nước chủ trì hội thảo quốc gia lần thứ 3 về xây dựng Nhà nước pháp quyền

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quyết tâm xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hướng tới một nền dân chủ, công bằng, công lý, hiện đại, nhân văn, mang lại ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

Chủ tịch nước chủ trì hội thảo quốc gia lần thứ 3 về xây dựng Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch nước chủ trì hội thảo quốc gia lần thứ 3 về xây dựng Nhà nước pháp quyền

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quyết tâm xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hướng tới một nền dân chủ, công bằng, công lý, hiện đại, nhân văn, mang lại ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

Chủ tịch nước yêu cầu đảm bảo tiến độ xây dựng Đề án về Nhà nước pháp quyền
Chủ tịch nước yêu cầu đảm bảo tiến độ xây dựng Đề án về Nhà nước pháp quyền

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị đẩy nhanh công việc ở các khâu, đảm bảo tiến độ như đã đề ra, đặc biệt là cần nêu được các đột phá có cơ sở khoa học trong xây dựng Đề án về Nhà nước pháp quyền để phục vụ xây dựng đất nước.

Chủ tịch nước yêu cầu đảm bảo tiến độ xây dựng Đề án về Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch nước yêu cầu đảm bảo tiến độ xây dựng Đề án về Nhà nước pháp quyền

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị đẩy nhanh công việc ở các khâu, đảm bảo tiến độ như đã đề ra, đặc biệt là cần nêu được các đột phá có cơ sở khoa học trong xây dựng Đề án về Nhà nước pháp quyền để phục vụ xây dựng đất nước.