Chủ tịch nước: Quân khu 1 cần tập trung xây dựng "thế trận lòng dân"

VOV.VN - Sáng 18/12, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về thăm và làm việc với lực lượng vũ trang quân khu 1.

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 70 năm chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông 1947, sáng 18/12, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về thăm và làm việc với lực lượng vũ trang quân khu 1.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm và làm việc với lực lượng vũ trang Quân khu 1
Tham gia đoàn công tác có các Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung; Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ; đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chủ tịch nước.

Trong suốt chiều dài lịch sử hào hùng của dân tộc, Việt Bắc luôn là “phên dậu”, cửa ngõ phía Đông Bắc của Tổ quốc, là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Từ ngày có Đảng lãnh đạo, Việt Bắc - Quân khu 1 đã được Trung ương Đảng và Bác Hồ chọn là căn cứ địa cách mạng; Việt Bắc cũng là nơi ra đời các đội Cứu quốc quân 1, Cứu quốc quân 2, Cứu quốc quân 3 và Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân; nơi khởi nguồn của những quyết định lịch sử trong cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền Tháng Tám năm 1945.

Từ sau chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông 1947, Việt Bắc - Quân khu 1 đã trở thành “Cái nôi của cách mạng”, là “Thủ đô kháng chiến” trong suốt cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Lực lượng vũ trang Quân khu 1 đã tham gia nhiều chiến dịch lớn, lập nhiều chiến công hiển hách, trong đó có chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông 1947 lịch sử.

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, 73 năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu 1luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Đồng thời luôn tăng cường tiềm lực quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững mạnh; tích cực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chủ động đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Lực lượng vũ trang Quân khu phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng có liên quan trong việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực giúp dân phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, cứu hộ, cứu nạn... góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Chủ tịch nước biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc của Lực lượng vũ trang Quân khu 1
Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc mà lực lượng vũ trang Quân khu 1 đã giành được trong suốt chặng đường 73 năm qua. Chủ tịch nước bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và các tướng lĩnh, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, Quân khu 1 nói riêng đã suốt đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng, của dân tộc.

Chủ tịch nước nêu rõ, Quân khu 1 là địa bàn có trên 25 dân tộc anh em sinh sống, kinh tế phát triển còn chậm, trình độ dân trí không đồng đều, kẻ địch đang lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tiến hành các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta. Bối cảnh tình hình trên đòi hỏi Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng vũ trang Quân khu 1 nói riêng cần luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 1, trước hết là cấp uỷ, chỉ huy các cấp cần quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nắm vững nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo chính xác tình hình để tham mưu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước những giải pháp lớn về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn.

Cùng với đó cần phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ với lực lượng Công an nhân dân và các cấp, các ngành đấu tranh phòng, chống tội phạm, xử lý kịp thời các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ. Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị: “Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn Quân khu vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đặc biệt là “thế trận lòng dân” trên địa bàn. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội từ cơ sở”.

Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng vũ trang Quân khu 1 cần chú trọng nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời thực hiện tốt phương châm “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, thường xuyên tổ chức luyện tập, diễn tập hiệp đồng tác chiến quân, binh chủng, tăng cường diễn tập chỉ huy tham mưu cho cơ quan, diễn tập chiến thuật cho đơn vị, diễn tập khu vực phòng thủ trên địa bàn. Chủ tịch nước đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 1 cần quan tâm xây dựng lực lượng dự bị động viên có đủ số lượng, chất lượng, sẵn sàng động viên, tăng cường lực lượng khi cần thiết. Đồng thời tiếp tục củng cố lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, đặc biệt chú trọng dân quân tự vệ ở các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu: “Phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền các địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; thực hiện tốt phong trào “Lực lượng vũ trang Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”, tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt; đẩy mạnh sâu rộng phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, thực hiện tốt chính sách đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng”.

Chủ tịch nước tặng quà lưu niệm cho Lực lượng vũ trang Quân khu 1
Chủ tịch nước cũng đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 1 cần chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh; xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở, bảo đảm cho lực lượng vũ trang Quân khu có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Chủ tịch nước tin tưởng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 1 cùng đồng bào các dân tộc Việt Bắc tiếp tục phát huy truyền thống “Trung hiếu, Tiên phong, Đoàn kết, Chiến thắng”, nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn, thử thách, giành được những chiến công, thành tích to lớn hơn nữa để mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trước đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm tại khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong Đại đội 915, thuộc đội 91 Bắc Thái. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, thành phố Thái Nguyên là trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ. Đại đội 915, thuộc Đội 91 Bắc Thái có nhiệm vụ chính là đảm bảo thông suốt tuyến đường, vận tải hàng hóa, khắc phục hậu quả tàn phá của bom Mỹ. Trong cuộc tập kích bằng không quân của đế quốc Mỹ vào đêm 24/12/1972, 60 đội viên Thanh niên xung phong Đại đội 915, thuộc Đội 91 Bắc Thái đã hy sinh anh dũng tại mảnh đất thiêng liêng này khi đang làm nhiệm vụ.

Di tích lịch sử Thanh niên xung phong Đại đội 915, thuộc Đội 91 Bắc Thái là địa chỉ giáo dục cách mạng cho thế hệ mai sau về truyền thống yêu nước, anh hùng, bất khuất của dân tộc để bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Họp mặt các anh hùng, chiến sĩ của Biệt động quân khu Sài Gòn-Gia Định
Họp mặt các anh hùng, chiến sĩ của Biệt động quân khu Sài Gòn-Gia Định

VOV.VN - 700 chiến sĩ là hội viên trong Câu lạc bộ khối Vũ Trang - Biệt động quân khu Sài Gòn-Gia Định đã tham gia buổi họp mặt 50 cuộc tấn công Xuân Mậu Thân.

Họp mặt các anh hùng, chiến sĩ của Biệt động quân khu Sài Gòn-Gia Định

Họp mặt các anh hùng, chiến sĩ của Biệt động quân khu Sài Gòn-Gia Định

VOV.VN - 700 chiến sĩ là hội viên trong Câu lạc bộ khối Vũ Trang - Biệt động quân khu Sài Gòn-Gia Định đã tham gia buổi họp mặt 50 cuộc tấn công Xuân Mậu Thân.