Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Tài chính, Ngân sách

VOV.VN - Chiều 22/4, làm việc với Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hoàn thiện chiến lược xây dựng pháp luật nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, ngân sách nhà nước.

Với 4 tiểu ban, nhiệm kỳ khóa XIV, Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đã thẩm tra nhiều báo cáo có nội dung tổng hợp, phức tạp liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách. Tuy nhiên, tại buổi làm việc, các thành viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội cho rằng: chế độ làm việc của Ủy ban có xu hướng hành chính hóa. Bên cạnh đó, một lĩnh vực quan trọng là giám sát thực thi chính sách pháp luật về tài sản công chưa được thực hiện dẫn đến thất thoát tài sản công.

Cùng với đó, công tác thẩm tra về dự toán, quyết toán nhà nước chưa kiên quyết kiến nghị các cơ quan phản ánh đầy đủ, chi tiết, đảm bảo công khai, minh bạch về ngân sách. Ủy ban Tài chính, Ngân sách đề nghị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Quốc hội, đặc biệt là liên thông, kết nối các thông tin liên quan đến ngân sách nhà nước, đầu tư công, kiểm toán nhà nước để đảm bảo thực hiện tốt công tác thẩm tra, giám sát các vấn đề về tài chính, ngân sách.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Tài chính, Ngân sách chủ động khảo sát, giám sát tình hình thực tế trước khi thẩm tra những nội dung Ủy ban được phân công, chủ trì về tình hình ngân sách, quyết toán. Trước mắt là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm nay; Báo cáo phân bổ vốn ngân sách Trung ương năm 2021 cho các Chương trình mục tiêu Quốc gia; Dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022. Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025…

Trong công tác xây dựng pháp luật, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Tài chính, Ngân sách tiếp tục hoàn thiện các dự án Luật liên quan đến hệ thống tài chính theo Hiến pháp 2013, tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính công, tài sản công, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Tài chính, Ngân sách tổ chức các đoàn giám sát, khảo sát thường xuyên phục vụ hoạt động thẩm tra về các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất và kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Tổ chức giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực do Ủy ban phụ trách. Đồng thời, hoàn thiện quy chế hoạt động của Ủy ban nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, chỉ đạo kiện toàn tổ chức của Vụ Tài chính Ngân sách đảm bảo công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Ủy ban Tài chính, Ngân sách./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Tư pháp
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Tư pháp

VOV.VN - Đây là cuộc làm việc đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Lãnh đạo Quốc hội với cơ quan của Quốc hội sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Tư pháp

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Tư pháp

VOV.VN - Đây là cuộc làm việc đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Lãnh đạo Quốc hội với cơ quan của Quốc hội sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. 

Lãnh đạo Quốc hội, Nghị viện các nước chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Lãnh đạo Quốc hội, Nghị viện các nước chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

VOV.VN - Tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội đã bầu Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nhân dịp này, lãnh đạo Quốc hội, Nghị viện các nước gửi thư, điện chúc mừng.

Lãnh đạo Quốc hội, Nghị viện các nước chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Lãnh đạo Quốc hội, Nghị viện các nước chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

VOV.VN - Tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội đã bầu Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nhân dịp này, lãnh đạo Quốc hội, Nghị viện các nước gửi thư, điện chúc mừng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại Nghệ An
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại Nghệ An

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội đã dự Lễ đón nhận Quyết định của Bộ Y tế công nhận Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An là bệnh viện tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật khám, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại Nghệ An

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại Nghệ An

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội đã dự Lễ đón nhận Quyết định của Bộ Y tế công nhận Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An là bệnh viện tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật khám, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ.