Đà Nẵng: 19 người xin rút, không ứng cử ĐBQH và HĐND thành phố

VOV.VN - Tại thành phố Đà Nẵng vừa có 19 người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố xin rút, không tham gia ứng cử.

Sáng 16/4, Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng  đã biểu quyết thông qua danh sách 97 ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND TP chính thức (chưa kể người ứng cử do Trung ương giới thiệu).

Trong số 19 người xin rút, không tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, có 3 ứng cử viên đại biểu Quốc hội và 16 ứng cử viên đại biểu HĐND TP. Tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 sáng nay, các đại biểu đã biểu quyết đồng ý cho các ứng cử viên xin rút, không tham gia. Lý do các ứng cử viên xin rút là công việc chuyên môn nhiều, không có thời gian để làm đại biểu Quốc hội, HĐND nếu trúng cử.

Hội nghị cũng đã biểu quyết thông qua danh sách 97 người chính thức đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó 8 người ứng cử đại biểu Quốc hội (chưa kể người ứng cử do Trung ương giới thiệu) và 89 ứng cử đại biểu HĐND TP. Trước đó, quá trình lấy ý kiến tín nhiệm nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, 100% ứng cử viên được cử tri nơi cư trú tín nhiệm cao.

Ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết, sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban Mặt trận thành phố sẽ gửi biên bản danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn đến Ủy ban Bầu cử thành phố và Hội đồng Bầu cử Quốc gia: "Qua hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, các ứng cử viên này đều đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật về số lượng người, số phiếu tín nhiệm. Theo quy định danh sách giới thiệu ứng cử trình hội nghị hiệp thương lần 3 phải đảm bảo số dư lớn hơn quy định. Như vậy, sau khi rút tên khỏi danh sách ứng cử, số lượng ứng cử viên còn lại vượt, đảm bảo số dư của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND thanh phố"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kon Tum thống nhất 8 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 85 ứng cử viên HĐND tỉnh
Kon Tum thống nhất 8 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 85 ứng cử viên HĐND tỉnh

VOV.VN - Kon Tum thống nhất lập danh sách 8 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 85 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kon Tum thống nhất 8 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 85 ứng cử viên HĐND tỉnh

Kon Tum thống nhất 8 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 85 ứng cử viên HĐND tỉnh

VOV.VN - Kon Tum thống nhất lập danh sách 8 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 85 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

100% đại biểu chuyên trách ở cơ quan Trung ương đã được quy hoạch
100% đại biểu chuyên trách ở cơ quan Trung ương đã được quy hoạch

VOV.VN - Người ứng cử làm ĐBQH chuyên trách ở các cơ quan Trung ương phải có quy hoạch làm đại biểu Quốc hội chuyên trách hoặc có quy hoạch chức danh Tổng cục trưởng và tương đương trở lên.

100% đại biểu chuyên trách ở cơ quan Trung ương đã được quy hoạch

100% đại biểu chuyên trách ở cơ quan Trung ương đã được quy hoạch

VOV.VN - Người ứng cử làm ĐBQH chuyên trách ở các cơ quan Trung ương phải có quy hoạch làm đại biểu Quốc hội chuyên trách hoặc có quy hoạch chức danh Tổng cục trưởng và tương đương trở lên.

Hôm nay, hiệp thương lần cuối để chốt danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội ở Trung ương
Hôm nay, hiệp thương lần cuối để chốt danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội ở Trung ương

VOV.VN - Sáng 16/4, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Hôm nay, hiệp thương lần cuối để chốt danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội ở Trung ương

Hôm nay, hiệp thương lần cuối để chốt danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội ở Trung ương

VOV.VN - Sáng 16/4, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.