Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI thành công tốt đẹp

VOV.VN - Đại hội khẳng định: Tiếp tục xây dựng Quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đến năm 2025 hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh.

Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, sáng nay 30/09, Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

 

Đại hội nhất trí cao với các văn kiện của Quân ủy Trung ương trình Đại hội và xác định quyết tâm xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu. Tiếp tục xây dựng Quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đến năm 2025 hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh. Phấn đấu đến năm 2030 một số quân, binh chủng, lực lượng đạt trình độ hiện đại và từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội thống nhất cao với dự thảo các văn kiện Trung ương trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đại hội mong muốn Bộ Chính trị tiếp tục quan tâm lãnh đạo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới; chỉ đạo các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương tích cực phối hợp với cấp ủy đảng các cấp trong Quân đội thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tăng cường mối đoàn kết quân dân; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững chắc, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo. Quan tâm giúp đỡ xây dựng hệ thống tổ chức Đảng trong Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Đại hội đã bầu 43 đại biểu cùng với 18 đại biểu đương nhiên thay mặt cho Đảng bộ Quân đội đi dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ quân đội nhiệm kỳ 2020-2025. 

 

Phát biểu bế mạc Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ: Với tinh thần trách nhiệm cao tự phê bình, phê bình nghiêm túc, nhìn thẳng sự thật, thời gian tới, Đảng bộ và toàn quân cần tập trung mọi nỗ lực khắc phục cho được những mặt còn hạn chế, những mặt còn yếu kém mà đại hội đã chỉ ra. Từ phương hướng mục tiêu đại hội đã xác định, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chặt chẽ việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết và chương trình hành động của đại hội nhanh chóng đi vào cuộc sống. 

 

“Thay mặt Đảng bộ Quân đội và cán bộ chiến sỹ toàn quân, Đại hội xin hứa với Đảng, nhà nước và nhân dân cả nước trong bất luận hoàn cảnh nào, Quân đội cũng tuyệt đối trung thành với Đảng Nhà nước và nhân dân. Nguyện đoàn kết một lòng phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch, vững mạnh, gương mẫu tiêu biểu, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.”- Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh./.

Viết bình luận

Tin liên quan

"Quân đội phải luôn là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu trung thành"
"Quân đội phải luôn là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu trung thành"

VOV.VN - Trong bất luận hoàn cảnh nào, Quân đội cũng luôn là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân

"Quân đội phải luôn là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu trung thành"

"Quân đội phải luôn là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu trung thành"

VOV.VN - Trong bất luận hoàn cảnh nào, Quân đội cũng luôn là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Chính thức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI
Chính thức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

VOV.VN - Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quân đội rút kinh nghiệm trong công tác quản lý đất đai quốc phòng, nhấn mạnh không được để ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của "Bộ đội Cụ Hồ".

Chính thức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Chính thức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

VOV.VN - Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quân đội rút kinh nghiệm trong công tác quản lý đất đai quốc phòng, nhấn mạnh không được để ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của "Bộ đội Cụ Hồ".

Quân đội đặt dưới sự lãnh đạo "tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt" của Đảng
Quân đội đặt dưới sự lãnh đạo "tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt" của Đảng

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh điều này tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc sáng nay 28/9 tại Hà Nội.

Quân đội đặt dưới sự lãnh đạo "tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt" của Đảng

Quân đội đặt dưới sự lãnh đạo "tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt" của Đảng

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh điều này tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc sáng nay 28/9 tại Hà Nội.