Đảng Đoàn Quốc hội thảo luận chuyên đề về xây dựng Quốc hội chuyên nghiệp

VOV.VN - Một số ý kiến nhấn mạnh các giải pháp nhằm tính xây dựng một Quốc hội chuyên nghiệp, hoạt động thường xuyên, mạnh trong việc thực hiện các chức năng lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề trọng đại.

Sáng 15/10, tại Hà Nội, Đảng Đoàn Quốc hội tổ chức phiên họp thứ hai của Tiểu Ban số 2 về xây dựng chuyên đề đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, chuyên đề “Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” là chuyên đề rất quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với định hướng đổi mới, phát triển của Quốc hội trong thời gian trước mắt và định hướng tới năm 2045.

Đến nay, việc xây dựng chuyên đề đã thực hiện được những nội dung, hoàn thành đề cương, đã có công văn gửi các cơ quan liên quan đánh giá, báo cáo, đề xuất những đổi mới hoạt động Quốc hội nói chung cho 3 khóa Quốc hội XV, XVI, XVII. Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, do yêu cầu chung về tiến độ thời gian vì vậy phải xác định nội dung công việc triển khai, thời điểm hoàn thành của từng tuần, từng tháng và nhất định phải bảo đảm đúng thời gian theo kế hoạch chung là sẽ trình Đảng đoàn vào khoảng trung tuần tháng 12 năm nay.

“Qua kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, từ ảnh hưởng của dịch Covid-19, kỳ họp của chúng ta cũng có cải tiến, đổi mới. Trước mắt, chúng ta đổi mới hoạt động các kỳ họp, về thời gian cũng phải rút ngắn nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng các kỳ họp. Đổi mới tổ chức hoạt động của Quốc hội cần phải thảo luận rất kỹ, đề xuất cho Đảng đoàn Quốc hội, Ban chỉ đạo trung ương để thực hiện mục tiêu là chúng ta từng bước đổi mới về tổ chức và hoạt động của Quốc hội trong việc thực hiện chức năng xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng và giám sát, phù hợp với sự lãnh đạo của Đảng, đối với Nhà nước và xã hội” - Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội yêu cầu.

Liên quan đến nội dung thảo luận của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường cho rằng: “Nhiều nội dung nên thực hiện ở Hội đồng dân tộc và các Ủy ban thì sẽ phù hợp hơn. Vì Quốc hội là một tập thể 500 người, nếu chúng ta thảo luận những vấn đề rất chi tiết, cụ thể thì khó thực hiện được. Hay trong hoạt động lập pháp, làm luật thì có phải xây dựng những đạo luật quá lớn, quá đồ sộ, hay chỉ cần xây dựng những đạo luật ngắn mà cấp thiết, đáp ứng ngay yêu cầu cuộc sống”.

Một số ý kiến nhấn mạnh đến các giải pháp phải mang tính xây dựng một Quốc hội chuyên nghiệp, hoạt động thường xuyên, mạnh trong việc thực hiện các chức năng lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước, có thể xem xét đưa hoạt động của Quốc hội trở nên thường xuyên hơn thông qua tăng số lượng kỳ họp thường lệ, rút ngắn thời gian mỗi kỳ họp.

Góp ý về việc đổi mới cách làm việc của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang đề nghị: “Nhiệm vụ giải pháp chúng ta đặt ra mấy giai đoạn, gần nhất là nhiệm kỳ khóa XV. Chúng ta phải đặt ra nguyên tắc là sẽ khó sửa luật tổ chức Quốc hội nhiệm kỳ này. Như vậy, chúng ta sẽ đổi mới về cách thức làm việc của các Hội đồng, các Ủy ban và cách thức làm việc của Quốc hội. Cái này tôi đề nghị bám sát chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng, trong đó đặt ra những nhiệm vụ cụ thể từ Quốc hội cho đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc các Ủy ban. Đấy chính là các giải pháp chúng ta có thể đưa vào chuyên đề”./.

Tin liên quan

Thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng tới các đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế
Thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng tới các đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế

VOV.VN - Sáng ngày 03/02, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức cuộc họp thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tới các đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam. 

Thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng tới các đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế

Thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng tới các đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế

VOV.VN - Sáng ngày 03/02, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức cuộc họp thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tới các đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam. 

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đoàn 4
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đoàn 4

VOV.VN - Đảng bộ Quân đoàn 4 nâng cao năng lực dự báo, chủ động nắm và quản lý chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đoàn 4

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đoàn 4

VOV.VN - Đảng bộ Quân đoàn 4 nâng cao năng lực dự báo, chủ động nắm và quản lý chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ.

Ban cán sự Đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc họp chuẩn bị Kỳ họp thứ 10 Quốc hội XIV
Ban cán sự Đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc họp chuẩn bị Kỳ họp thứ 10 Quốc hội XIV

VOV.VN - Chiều 5/10, tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đồng chủ trì Hội nghị về công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV sắp tới.

Ban cán sự Đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc họp chuẩn bị Kỳ họp thứ 10 Quốc hội XIV

Ban cán sự Đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc họp chuẩn bị Kỳ họp thứ 10 Quốc hội XIV

VOV.VN - Chiều 5/10, tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đồng chủ trì Hội nghị về công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV sắp tới.