Cần đảm bảo tiến độ chuẩn bị phục vụ Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Các cơ quan cần sớm tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn thiện các Đề án và nội dung công việc để bảo đảm tiến độ chuẩn bị phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

Chiều 25/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng diễn ra Phiên họp thứ 5 của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng. Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng chủ trì phiên họp.

Hội nghị đã nghe và thảo luận về công tác đảm bảo an ninh trật tự và phương án y tế phục vụ Đại hội XIII; việc mời báo chí dự đưa tin về Đại hội và một số nội dung liên quan công tác chuẩn bị Đại hội.

Kết luận phiên họp, ông Trần Quốc Vượng hoan nghênh việc các cơ quan, đơn vị đã cố gắng triển khai thực hiện các công việc tổ chức phục vụ Đại hội theo nhiệm vụ được phân công bảo đảm đúng tiến độ đề ra.

Ông Trần Quốc Vượng đề nghị các cơ quan sớm tiếp thu ý kiến góp ý của Tiểu ban tại cuộc họp, hoàn thiện các Đề án và nội dung công việc đã phân công để bảo đảm tiến độ chuẩn bị phục vụ Đại hội XIII của Đảng được kịp thời chất lượng và hiệu quả.

Ông Trần Quốc Vượng cũng đề nghị các cơ quan có liên quan gấp rút triển khai thực hiện các công việc còn lại. Đồng thời, tăng cường rà soát, đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Tiểu ban phân công chủ trì và chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan, bảo đảm không để bị động, chậm việc, sót việc, chuẩn bị phục vụ an toàn, chu đáo Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Tin liên quan

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng
Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hãy đồng tâm nhất trí, chung sức đồng lòng, chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng.

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hãy đồng tâm nhất trí, chung sức đồng lòng, chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng.

Nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Các cán bộ Đảng viên tại Quảng Ninh đã dành nhiều tâm huyết, trách nhiệm để tham gia đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Các cán bộ Đảng viên tại Quảng Ninh đã dành nhiều tâm huyết, trách nhiệm để tham gia đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Thủ tướng chủ trì họp Tiểu ban KT-XH phục vụ Đại hội XIII của Đảng
Thủ tướng chủ trì họp Tiểu ban KT-XH phục vụ Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Thủ tướng cho rằng, đột phá về thể chế vẫn là vấn đề cần thiết và tiếp tục phải thực hiện trong giai đoạn tới.

Thủ tướng chủ trì họp Tiểu ban KT-XH phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Thủ tướng chủ trì họp Tiểu ban KT-XH phục vụ Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Thủ tướng cho rằng, đột phá về thể chế vẫn là vấn đề cần thiết và tiếp tục phải thực hiện trong giai đoạn tới.