Đại hội Đảng bộ Tổng cục Chính trị Công an nhân dân

VOV.VN - Ngày 22/9, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng cục Chính trị Công an nhân dân tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự vào chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tổng cục Chính trị luôn bám sát chủ trương  của cấp trên, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và đạt hiệu quả cao các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; đồng thời Đảng bộ Tổng cục đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII đạt được những kết quả quan trọng...

Về phương hướng, mục tiêu và giải pháp trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Tổng cục Chính trị Công an nhân dân xác định: không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; xây dựng Đảng bộ Tổng cục thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là cơ quan lãnh đạo, cơ quan tham mưu chiến lược về công tác xây dựng Đảng và công tác chính trị trong Công an nhân dân; xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự của đất nước trong thời kỳ mới

Đại hội đã thảo luận Dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ 2010-2015; Bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 25 đồng chí và họp Phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu Đảng bộ Tổng cục cần tập trung lãnh đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. 

Theo Bộ trưởng, để thực hiện được yêu cầu này, toàn Đảng bộ phải nhận thức, quán triệt sâu sắc quan điểm xây dựng Công an nhân dân đồng bộ, toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, đề cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; công tác xây dựng Đảng là then chốt; công tác tổ chức, cán bộ là khâu đột phá; gắn tổng kết thực tiễn với nghiên cứu, phát triển lý luận là nhiệm vụ quan trọng.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Đảng bộ phải nghiêm túc tự phê bình và phê bình, gương mẫu, nói đi đôi với làm trong việc quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước; Tăng cường chỉ đạo và thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch, phản động. 

Đồng thời xây dựng Đảng bộ Tổng cục thật sự là cơ quan lãnh đạo, cơ quan tham mưu chiến lược về công tác Đảng và công tác chính trị trong Công an nhân dân, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó./.

Việt Cường/VOV-Trung tâm Tin

Bài liên quan

Video đang được xem nhiều
Ảnh: Cựu Tổng thống Mỹ Obama vui vẻ về thăm quê hương Kenya
VOV.VN- Khi người kế nhiệm Donald Trump đang chèo lái Mỹ giữa sóng gió lớn với châu Âu và quan hệ xuống thấp nhất với Nga, ông Obama đã vui vẻ về thăm Kenya.