Hôm nay là hạn cuối hoàn thành Đại hội Đảng cấp trên cơ sở

VOV.VN - Một số đảng bộ đã hoàn thành 100% đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, sớm nhất cả nước như: Lào Cai, Yên Bái, Quảng Ninh, Hà Nam, Đà Nẵng...

Theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp huyện và tương đương (Đại hội Đảng cấp trên cơ sở) phải hoàn thành trước ngày 31/8/2020. 

Tuy nhiên, một số đảng bộ đã hoàn thành 100% đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở rất sớm như: Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Lào Cai, Yên Bái, Hà Nam...

Tại Hà Nội, đến ngày 18/8, 50/50 đảng bộ cấp trên cơ sở đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là tiền đề quan trọng hướng tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, dự kiến được tổ chức vào tháng 10/2020.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở được các cấp ủy chủ động triển khai bảo đảm chất lượng, tiến độ. Báo cáo chính trị và hệ thống các văn kiện của đại hội được xây dựng nghiêm túc, qua nhiều bước lấy ý kiến, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể. 

Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét kỹ lưỡng, phê duyệt nhân sự 50 đơn vị theo đúng quy trình. Công tác bầu cử tại các đại hội diễn ra dân chủ. Kết quả bầu cử nhân sự cấp ủy các đảng bộ đều có số phiếu trúng cử cao. Cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý trúng cử với số phiếu tập trung, chỉ có duy nhất một trường hợp không trúng cử tại huyện Quốc Oai.

Tại Cần Thơ, ông Mai Thanh Dân, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ cho biết, thành phố có 14 đảng bộ cấp trên cơ sở. Đến ngày 29/7, thành phố đã hoàn thành Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, sớm hơn kế hoạch của Thành ủy và quy định của Trung ương.

Công tác bầu cử Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, bầu một lần đủ số lượng, đạt yêu cầu cơ cấu dự kiến; đại hội đã bầu 450 cấp ủy viên đảm bảo yêu cầu cơ cấu theo quy định; tỷ lệ nữ, độ tuổi trẻ chiếm tỷ lệ cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Kiên quyết không cơ cấu vào cấp ủy khóa mới những cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín, thiếu gương mẫu; có biểu hiện suy thoái.

Tỉnh Quảng Ninh cũng đã hoàn thành Đại hội tại các Đảng bộ cấp trên cơ sở, sớm hơn 1 tháng so với quy định của Trung ương. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tiến hành bài bản, đặc biệt trong việc bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội, các Đại hội cấp trên cơ sở đều đã phát huy tinh thần dân chủ, sôi nổi, kỷ cương, thống nhất. 

Ngày 25/7, tỉnh Quảng Ninh hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng tại 20/20 Đảng bộ cấp trên cơ cở. Trong đó, nhân sự bầu tại Đại hội đều đảm bảo số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn theo quy định. Đáng chú ý, 19/20 Đảng bộ cấp trên cơ sở của Quảng Ninh (trừ Đảng bộ Quân sự tỉnh) đều tiến hành bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội, bao gồm cả 2 Đảng bộ lực lượng vũ trang là Biên phòng và Công an.

Tại Đà Nẵng, việc tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở diễn ra trong 2 tháng, từ ngày 11/6 đến 28/7. Đảng bộ Quân sự thành phố là đơn vị đầu tiên và Đảng bộ quận Liên Chiểu là đơn vị cuối cùng tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở.

Nhân sự chủ chốt của 16 Đảng bộ cấp trên cơ sở ở Đà nẵng đều trúng cử. Có 9 cấp ủy viên tái cử nhưng không trúng cử tại Đại hội, 1 người tái cử Ban Thường vụ nhưng không trúng Ban Chấp hành và 4 người tái cử Ban Thường vụ nhưng không trúng cử vào Ban Thường vụ.

Tại hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng ngày 3/8/2020, ông Phạm Minh Chính – Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tập trung triển khai có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó góp phần hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm và chuẩn bị thật tốt cho Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng./. 

Viết bình luận

Tin liên quan

Hà Nội tổ chức thành công 50 đảng bộ cấp trên cơ sở

VOV.VN - Nội dung hết sức quan trọng là nhân sự được Ban Thường vụ Thành ủy quán triệt đầy đủ hướng dẫn mới của Trung ương đảm bảo công khai, dân chủ

4 ủy viên Thường vụ cấp trên cơ sở tại Đà Nẵng không trúng cử

VOV.VN - Cuối tháng 7 vừa qua, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành Đại hội cấp trên cơ sở đúng kế hoạch.

Quảng Ninh: ĐH Đảng cấp trên cơ sở "cán đích" sớm hơn 1 tháng so với quy định

VOV.VN - Đáng chú ý, 19/20 Đảng bộ cấp trên cơ sở của Quảng Ninh (trừ Đảng bộ Quân sự tỉnh) đều tiến hành bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội.

Tin cùng chuyên mục