Phải đặt mục tiêu hàng đầu là đẩy lùi suy thoái chính trị đạo đức

Phải đặt mục tiêu hàng đầu là đẩy lùi suy thoái chính trị, đạo đức

VOV.VN - Theo đại biểu Lê Hoàng Phụng, trong xây dựng Đảng, phải đặt mục tiêu hàng đầu là đẩy lùi suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên.

Trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày tại phiên khai mạc, Trung ương đã nhìn nhận những kết quả đạt được cũng như tồn tại trong công tác xây dựng Đảng 5 năm qua. 

Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”, các đại biểu cho rằng, cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 bằng những quy định cụ thể hơn nữa.

Ông Nguyễn Đức Hà

Ông Nguyễn Đức Hà, thành viên Tổ giúp việc Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết TƯ 4 cho biết, từ Đại hội VI của Đảng đến nay, không có nhiệm kỳ nào Trung ương không có nghị quyết về xây dựng Đảng và công tác cán bộ. Tại Đại hội lần này, việc xác định công tác xây dựng Đảng ở vị trí đầu tiên trong tiêu đề của Báo cáo chính trị cho thấy, Đảng ta nhận thức rõ vị trí đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay.

“Nghị quyết Trung ương 4 không chỉ thực hiện trong nhiệm kỳ Đại hội XI mà là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục thực hiện trong cả nhiệm kỳ Đại hội XII. Như vậy để nói rằng, Trung ương rất quan tâm đến công tác xây dựng Đảng vì đây là vấn đề cốt lõi. Xây dựng Đảng đã được cương lĩnh xác định là nhiệm vụ then chốt nên có thể nói qua tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 vừa qua được Trung ương khóa XI trình Đại hội XII và qua tổng hợp thảo luận tại các đoàn thì thấy rằng ý kiến của các đại biểu dự đại hội thống nhất rất cao về nội dung mà báo cáo Tổng kết Trung ương 4 trình ra Đại hội lần này. Với quyết tâm chính trị cao của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng, tôi tin rằng trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 tiếp tục được đẩy mạnh”, ông Nguyễn Đức Hà nói.

Các đại biểu dự Đại hội XII. Ảnh: Xuân Tuyến


Đại biểu Lê Hoàng Phụng, đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng cho rằng, trong Báo cáo Chính trị đã thể hiện đầy đủ quá trình triển khai trong toàn Đảng về Nghị quyết Trung ương 4. Theo ông, trong xây dựng Đảng, phải đặt mục tiêu hàng đầu là đẩy lùi suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Đại biểu Lê Hoàng Phụng cũng cho rằng: “Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ trong 5 năm tới, vấn đề xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu mà toàn Đảng phải thưc hiện. Trước hết phải là vấn đề tư tưởng, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng về mục tiêu, phương hướng và các định hướng mà Đại hội XII đặt ra. Mặt khác phải tiếp tục xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, đồng thời tiếp tục thực hiện thống nhất trong toàn Đảng để đấu tranh đẩy lùi tiêu cực đáp ứng mong mỏi của nhân dân”.

Ông Nguyễn Văn Công, đoàn đại biểu Đồng Tháp cho rằng, một trong những lĩnh vực mà người dân còn nhiều băn khoăn là công tác phòng chống tham nhũng. Dù chúng ta đã có quyết tâm rất lớn nhưng so yêu cầu của Đảng và mong muốn của nhân dân thì hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng chưa cao.

Đại biểu Nguyễn Văn Công đặc biệt nhấn mạnh việc kiểm soát thu nhập: "Một trong những mong muốn của cá nhân tôi là chúng ta kiểm soát được thu nhập của cán bộ, nhất là cán bộ phụ trách lĩnh vực nhạy cảm liên quan đến kinh tế. Chúng ta cần làm thực chất hơn tốt hơn việc kê khai minh bạch tài sản. Và chúng ta cũng phải cần làm tốt hơn việc theo dõi, đánh giá để những cán bộ mà có thể nói là giàu lên một cách bất thường và chúng ta có những giải pháp quyết liệt hơn trong vấn đề xử lý sau kê khai tài sản”.

Cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 để tạo ra những chuyển biến rõ ràng trong công tác xây dựng Đảng. Đó là mong muốn chung của nhiều đại biểu tham dự Đại hội. Theo đó, Nghị quyết TƯ 4 cần được đưa vào thực tiễn bằng những quy định cụ thể hơn nữa. 

Đại biểu Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nói: "Chúng tôi đề ra một số giải pháp và phương pháp vận hành giúp đảng viên dễ nhớ: Thứ nhất, cán bộ phải thân thiện nghĩa tình khi xử lý công việc với người dân. Thứ hai, tận tụy và trách nhiệm, khi đã giải quyết công việc thì phải hết sức tận tụy, làm việc vì trách nhiệm của người cán bộ trước công việc của mình làm. Thứ ba, phải giữ kỷ cương, kỷ luật".

Yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề của thời kỳ phát triển mới đòi hỏi phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI. Không chỉ cán bộ, đảng viên mà nhân dân rất kỳ vọng vào những quyết sách được đưa ra tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII nhằm xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh./. 

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN