Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương triển khai Nghị quyết TƯ 10 khóa XII

Quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII

VOV.VN - Sáng 19/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết Trung ương 10 khóa XII.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương giới thiệu những nội dung cơ bản, tập trung làm rõ những quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cơ bản trong Đề cương các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. 

Đó là Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đại biểu các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

dang uy khoi co quan trung uong trien khai nghi quyet tu 10 khoa xii hinh 1
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quan triệt Nghị quyết Trung ương 10, khóa XII.

Kết luận hội nghị, ông Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương yêu cầu các đại biểu viết bài thu hoạch học Nghị quyết và nộp trực tiếp cho cấp ủy chi bộ nơi mình sinh hoạt quản lý.

Bản thu hoạch phải thể hiện được nhận thức của cá nhân về những đỉểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp nêu trong Nghị quyết; đồng thời phải liên hệ với chức trách, nhiệm vụ được giao của cá nhân và đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII.

Đồng thời khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, đảm bảo về nội dung, thời gian, tiến độ; tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ để đảng viên có điều kiện thảo luận sâu sắc hơn nội dung của Nghị quyết, từ đó giúp cho cán bộ, đảng viên vận dụng đầy đủ, sáng tạo vào nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Bên cạnh đó các cấp ủy tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII gắn với thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình theo lộ trình thực hiện Nghị quyết.

dang uy khoi co quan trung uong trien khai nghi quyet tu 10 khoa xii hinh 2
Ông Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương phát biểu kết luận hội nghị.

Ông Đỗ Ngọc An cũng yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị nêu cao trách nhiệm của mình trong việc tự nghiên cứu, học tập Nghị quyết; kiên quyết, kịp thời phát hiện, đấu tranh, phản bác luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; quyết tâm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, cơ quan, đơn vị và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp./.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN