Góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XII:
Suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống là thách thức lớn nhất

VOV.VN - Góp ý dự thảo báo cáo, cán bộ, đảng viên và nhân dân cho rằng: suy thoái tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống là thách thức lớn nhất đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. 

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng đã đưa ra những định hướng phát triển cho 5 năm tiếp theo. Trong đó, ngay từ tiêu đề, Đảng ta đã nhấn mạnh “tăng cường công tác xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh”.

Đây là yêu cầu mới, lớn hơn và toàn diện hơn so với yêu cầu đặt ra tại Đại hội XI là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”. Góp ý dự thảo báo cáo, cán bộ, đảng viên và nhân dân cho rằng: suy thoái tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống là thách thức lớn nhất đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. 

Ngay từ tiêu đề và trong toàn bộ nội dung, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng đều đề cập đến công tác xây dựng Đảng. Ông Phan Văn Kính, ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho rằng: Các đại hội Đảng gần đây đều đưa công tác xây dựng Đảng lên tiêu đề của Báo cáo chính trị. 

Trong đó, tại Đại hội X nhấn mạnh “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”; Đại hội XI có tiêu đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”. Còn trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII đã đề cập một cách rất toàn diện công tác xây dựng Đảng cả về đạo đức và năng lực lãnh đạo. 

Ông Kính đánh giá cao Đảng ta đã có những nhận định rất thẳng thắn khi cho rằng, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng có mặt bị giảm sút. Mà theo ông, một trong những nguyên nhân chính là do sự suy giảm đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên.

"Tôi nghĩ một trong những nguyên nhân dẫn đến chuyện công tác xây dựng Đảng làm không tốt đó là phẩm chất đạo đức của đảng viên không được củng cố, không được tôi luyện, không được rèn luyện. Lần này đặt vấn đề xây dựng Đảng ra có ý nghĩa cực kì quan trọng. Vì đã đến lúc nếu không làm công tác này tốt thì sẽ liên quan đến sự tồn vong của đất nước và xác định sự lãnh đạo của Đảng đối với đất nước. Tôi nghĩ đây là vấn đề rất quan trọng và khẩn cấp", ông Phan Văn Kính nói.
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh quân khu 4, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa VI, đại biểu Quốc hội (khóa 8,9,10) trăn trở về việc xây dựng bộ máy nhà nước thực sự trong sạch, vững mạnh, Ông cho rằng, chúng ta đang tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng và đây chính là thời điểm Đảng, Nhà nước và nhân dân phải nhìn nhận cụ thể hơn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, tìm cách khắc phục cho được những yếu kém đó.

"Tôi mong rằng, Đại hội Đảng lần thứ XII sắp tới sẽ bầu ra cơ quan lãnh đạo cao nhất, tinh túy nhất, ưu tú nhất, quyết liệt nhất. Người cầm cờ phải giương cao để toàn Đảng, toàn dân đi theo. Nếu có một cơ quan lãnh đạo cao nhất mà tốt như vậy thì tôi tin rằng, những yếu tố khác như tham nhũng, suy thoái nêu ra trong Nghị quyết Trung ương 4 sẽ được đấu tranh một cách quyết liệt. Cũng như trong chỉ huy chiến đấu, người chỉ huy quyết đoán, quyết liệt, quyết tâm thì người chiến sĩ và cán bộ cấp dưới sẽ hành động theo", Trung tướng Nguyễn Quốc Thước nói.  

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng: Suy thoái tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống là thách thức lớn nhất đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Theo đó, cần làm tốt hướng dẫn Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương lần thứ 11, tức là không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương nếu vi phạm 1 trong 9 khuyết điểm. 

Còn ông Lê Xuân Bích, Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng: Cần nâng cao bản lĩnh chính trị của người lãnh đạo, đặc biệt là cấp chiến lược để đưa đất nước đi lên: "Trong văn kiện của Đảng về công tác cán bộ, tôi thấy Đảng hết sức tiếp thu, kế thừa những tinh hoa, lời Bác đã căn dặn về Đào tạo cán bộ. Đảng ta đang chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực, có tư tưởng đạo đức phục vụ nhân dân. Tôi rất vui  khi thấy các lớp bồi dưỡng làm nguồn cán bộ cho Đảng. Vấn đề cơ bản là ý thức của từng người, sự phấn đấu của bản thân mỗi người và được Đảng, Nhân dân ủng hộ, tương lai sẽ phục vụ cho đất nước tốt hơn".

Chỉnh đốn Đảng có hiệu quả tốt sẽ quyết định toàn bộ tiến trình đổi mới. Điều cần làm là phải tiếp tục tìm ra các giải pháp căn cơ để chống bệnh suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, Đại hội Đảng lần thứ XII phải lựa chọn cho được đội ngũ cán bộ đủ đức, tài để đảm đương trách nhiệm lớn lao của đất nước. Đồng thời phải có giải pháp thiết thực để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng một cách thiết thực, chứ không chỉ nêu lên cho có./.