Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị

VOV.VN - Hôm nay (5/7), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Bộ Chính trị định kỳ.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội, các ban đảng, các bộ, ngành có liên quan.

Tại cuộc họp, Bộ Chính trị đã nghe Ban cán sự đảng Chính phủ báo cáo về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm 2030 (Tờ trình số 942-TTr/BCSĐCP, ngày 17/6/2019).

Trên cơ sở tổng kết lý luận và thực tiễn hơn 30 năm đầu tư nước ngoài, ý kiến thẩm định của các cơ quan chức năng, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ mới, Bộ Chính trị đã quyết định ra Nghị quyết chuyên đề về vấn đề quan trọng này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị. Ảnh: TTXVN

Xem xét Tờ trình của Đảng uỷ Công an Trung ương (số 215-TTr/ĐUCA, ngày 01/3/2019) và ý kiến thẩm định của các cơ quan có liên quan, trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21 và yêu cầu cấp bách hiện nay, Bộ Chính trị đã quyết định ra Chỉ thị mới về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới để thay Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị khoá X.

Sau khi xem xét Tờ trình (số 34-TTr/TCCS, ngày 28/4/2019) của Tạp chí Cộng sản và ý kiến thẩm định của các cơ quan có liên quan, Bộ Chính trị đã thống nhất ra Quyết định mới về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Tạp chí Cộng sản để thay Quyết định số 109-QĐ/TW, ngày 28/6/2012 của Bộ Chính trị khoá XI.

Trên cơ sở xem xét Tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương (số 378-TTr/BTCTW, ngày 02/7/2019), Bộ Chính trị đã quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị quản lý./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Hình ảnh Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp quan trọng của Bộ Chính trị
Hình ảnh Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp quan trọng của Bộ Chính trị

VOV.VN - Ngày 21/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị. 

Hình ảnh Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp quan trọng của Bộ Chính trị

Hình ảnh Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp quan trọng của Bộ Chính trị

VOV.VN - Ngày 21/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị. 

“Tình cảm của nhân dân dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rất lớn“
“Tình cảm của nhân dân dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rất lớn“

VOV.VN - Một cuốn sách phản ánh tâm tư, tình cảm, lòng kính trọng, niềm tin yêu rất lớn của nhân dân với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

“Tình cảm của nhân dân dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rất lớn“

“Tình cảm của nhân dân dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rất lớn“

VOV.VN - Một cuốn sách phản ánh tâm tư, tình cảm, lòng kính trọng, niềm tin yêu rất lớn của nhân dân với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.