Xử lý người đứng đầu cấp ủy lơ là tiếp dân

VOV.VN - Người đứng đầu cấp ủy cũng bị xử lý trách nhiệm khi để tình trạng đơn, thư khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, ảnh hưởng đến trật tự xã hội

Người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã phải chịu trách nhiệm trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân. Đây là tinh thần Quy định số 11 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành năm 2019.

Ông Hoàng Bá Nam, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) trong một buổi đối thoại, giải quyết kiến nghị của công dân. (Ảnh: quangninh.gov.vn)

Theo đó, người đứng đầu cấp ủy có trách nhiệm thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo, yêu cầu của cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ cấp trên trong công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân. Khi cần thiết, người đứng đầu cấp ủy trực tiếp thực hiện tiếp dân, đối thoại với dân để xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của dân theo thẩm quyền.

Định kỳ quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm hoặc đột xuất, người đứng đầu cấp ủy trực tiếp làm việc với bí thư cấp uỷ cấp dưới trực tiếp và thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cùng cấp có liên quan về tình hình, kết quả công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân. Định kỳ hằng tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm hoặc đột xuất báo cáo tình hình, kết qua tiếp dân và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân. Bí thư cấp uỷ cấp tỉnh báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Nội chính Trung ương, Ban Dân vận Trung ương; Bí thư cấp uỷ cấp huyện báo cáo với bí thư cấp uỷ cấp tỉnh, ban nội chính, ban dân vận cấp uỷ cấp tỉnh; Bí thư cấp uỷ cấp xã báo cáo với bí thư và ban dân vận cấp uỷ cấp huyện.

Người đứng đầu cấp uỷ cấp xã phải sắp xếp ít nhất 2 ngày trong tháng để tiếp dân. Ngoài ra, người đứng đầu cấp uỷ tiếp dân trong một số trường hợp đột xuất: khi có vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài hoặc có thể gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đối với phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của mình, người đứng đầu cấp uỷ phải tiếp nhận để xem xét, xử lý, giải quyết, thông báo kết quả cho người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Với những trường hợp có nội dung căn cứ, rõ ràng, cụ thể phải xử lý, giải quyết ngay.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, người đứng đầu cấp uỷ thông báo bằng văn bản đến người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc tiếp nhận để giải quyết hoặc đã chuyển, chỉ đạo cơ quan, người có thẩm quyền xử lý, giải quyết (thông tin rõ cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền giải quyết để người dân biết). Nếu phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo phức tạp, thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan, tổ chức, địa phương cần có thêm thời gian xem xét, xử lý thì thời hạn có thể kéo dài, nhưng không quá 15 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

Người đứng đầu cấp uỷ bị xem xét xử lý khi thiếu trách nhiệm hoặc buông lỏng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tiếp dân, đối thoại, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân. Đặc biệt, vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước về tiếp dân, đối thoại, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo dẫn đến tình trạng đơn, thư kéo dài, vượt cấp, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội./.

PV/VOV.VN

Viết bình luận

Tin liên quan

Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đối thoại với cán bộ nữ của tỉnh

VOV.VN - Công tác cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có sự chuyển biến tích cực. Cán bộ nữ được quy hoạch các chức danh nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước

Bí thư cấp ủy Đảng đối thoại trực tiếp với dân tại các điểm “nóng”

VOV.VN -Rất nhiều cuộc đối thoại giữa những người đứng đầu các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung với người dân đã tạo được sự đồng thuận lớn.

Đối thoại từ cơ sở - cách làm của Kim Sơn

VOV.VN - Huyện ủy Kim Sơn tổ chức đối thoại, phân công cán bộ về cơ sở sinh hoạt Đảng.

Tin cùng chuyên mục