Đề nghị có cơ chế đặc thù với Thủ đô Hà Nội

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị Quốc hội sớm ban hành Luật Thủ đô để tạo cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế và nguồn lực phục vụ mục tiêu xây dựng Thủ đô.

Tại buổi làm việc giữa Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội và Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị Quốc hội sớm ban hành Luật Thủ đô để tạo cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế và nguồn lực phục vụ mục tiêu xây dựng Thủ đô.

Trong khi chờ ban hành Luật Thủ đô, Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Quốc hội và Chính phủ cho phép Thủ đô được vận dụng quy định đặc thù trong một số lĩnh vực về tổ chức bộ máy và cán bộ; xây dựng quỹ hỗ trợ đặc thù để giải quyết chế độ chính sách đối với những cán bộ công chức có nguyện vọng nghỉ sớm để tinh giản và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính.

Đặc biệt, cần có cơ chế đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội trong việc chủ động nguồn vốn ngân sách để quy hoạch, đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng; chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho phù hợp mục tiêu, yêu cầu xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn hiện nay.

“Với những kiến nghị này, Thành phố sẽ làm tốt hơn công tác quản lý đô thị mở rộng như hiện nay”, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh.

Tại cuộc họp, ông Phí Thái Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, sau một năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, các cấp, các ngành thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội.

Thành phố có bước phát triển ngày càng vững chắc, ổn định; bộ máy tổ chức và cán bộ các cấp được được củng cố, kiện toàn, trách nhiệm và chất lượng phục vụ nhân dân có chuyển biến tốt hơn.

Hiện nay, thành phố đang triển khai Dự án chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ địa giới hành chính, mốc địa giới hành chính thành phố giai đoạn 1 năm 2009.

Thành phố kiến nghị Quốc hội cho phép Thủ đô được xây dựng đề án điều chỉnh địa giới hành chính đối với một số đơn vị cấp huyện, cấp xã để phù hợp với điều kiện, yêu cầu về quản lý và phát triển đô thị trong tình hình hiện nay.

Bà Ngô Thị Doãn Thanh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp thu những kiến nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố để trình lên kỳ họp Quốc hội lần này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên