Di sản Lê nin trong thế giới ngày nay và sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam

Lê Nin là người thầy của Cách mạng vô sản. Nghiên cứu di sản Lê Nin để khẳng định giá trị trường tồn và vận dụng vào công cuộc đổi mới toàn diện đất nước hiện nay.  

“Di sản Lê nin trong thế giới ngày nay và sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam”, là tên cuộc hội thảo khoa học quốc gia do Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức sáng 16/4 tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 140 năm  ngày sinh của V.I. Lê Nin, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên thế giới. Dự hội thảo có ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Đại diện Đại sứ quán Nga tại Hà Nội, đông đảo các nhà khoa học, các bộ ngành, các học viện nhà trường.

Lê Nin là người thầy của Cách mạng vô sản, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới. Nghiên cứu di sản Lê Nin để khẳng định giá trị trường tồn và vận dụng vào công cuộc đổi mới toàn diện đất nước hiện nay là mục đích chính của cuộc hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, đây vừa là nhu cầu bức thiết của thực tiễn đổi mới, vừa là vinh dự và trách nhiệm của chúng ta trong việc tiếp tục vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác Lê nin trong giai đoạn ngày nay. Đó là công việc to lớn và phức tạp cần có sự hợp sức của nhiều người, nhiều ngành, nhiều giới. Trong cuộc hội thảo hôm nay, các nhà khoa học trình bày các tham luận làm rõ những giá trị trường tồn trong di sản Lê nin cả về tư tưởng, lý luận, cả về nhân cách mẫu mực của Người trong thế giới ngày nay. Các nhà khoa học đặc biệt nhấn mạnh cần vận dụng tư tưởng của Lê nin trong việc nhận thức rõ hơn về mô hình Chủ nghĩa Xã hội và con đường đi lên của Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam. Từ đó, góp phần bổ sung cho các văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ XI./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên