"Điện Biên phải phát triển nhanh với khí thế của 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ"

VOV.VN - Trong chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, sáng nay 9/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, 3 tháng đầu năm 2023; phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và thời gian tới.

Dự buổi làm việc có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng; Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Điện Biên.

Điện Biên - vùng đất cách mạng gắn với chiến thắng Điện Biên phủ “lừng lẫy năm châu, trấn động địa cầu”, một trong những đỉnh cao chói lọi trong lịch sử đấu tranh, dành độc lập của dân tộc Việt Nam. Tỉnh có vị trí chiến lược rất quan trọng - có biên giới với 2 quốc gia Lào và Trung Quốc dài gần 456 km. Với tiềm năng phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch đan xen - trong đó có nhiều “thương hiệu” quốc gia, quốc tế từ lịch sử, điều kiện tự nhiên, vừa từ do chính bàn tay, khối óc của con người Điện Biên xây dựng, gìn giữ, phát triển. Đặc biệt tỉnh có nền văn hóa các dân tộc đặc sắc, văn hóa ẩm thực đa dạng, phong phú, nhiều sản vật địa phương nổi tiếng, con người Điện Biên giàu truyền thống cách mạng, đoàn kết, cần cù, đôn hậu, mến khách.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường cho biết, trong năm 2022 vừa qua mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đạt và vượt 48/51 chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu. GRDP tăng 10,19%.

Trong Quý I năm 2023, tình hình KTXH Tỉnh tiếp tục có nhiều điểm sáng tích cực, GRDP tăng khá, đạt 6,7%, cao hơn mức bình quân chung cả nước là 3,32%, xếp thứ 24/63 tỉnh thành. Khu vực dịch vụ tiếp tục phục hồi mạnh mẽ; tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng tăng 49,3% so với cùng kỳ. Du lịch có nhiều khởi sắc; tổng lượng khách du lịch tăng gần 10 lần, trong đó khách quốc tế tăng hơn 11 lần so với cùng kỳ.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, lao động được quan tâm; triển khai hiệu quả công tác bảo đảm an sinh xã hội. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Điện Biên, góp phần vào thành tựu chung của cả nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, các bộ, ngành chung tay cùng với Điện Biên tạo đột phá, phát triển nhanh, bền vững; gắn với xóa đói, giảm nghèo thiết thực hiệu quả; với khí thế của 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu; xứng tầm với thương hiệu quốc tế lớn và văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của tỉnh Điện Biên.

Cùng với đó Thủ tướng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức trong đó nhấn mạnh, quy mô kinh tế còn nhỏ; chất lượng tăng trưởng chưa cao, chưa bền vững; chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ các ngành kinh tế chưa rõ nét. Mặc dù tốc độ phục hồi du lịch tốt, nhưng chưa thực sự bền vững, hiệu quả kinh tế chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Công tác quy hoạch, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển còn hạn chế; chậm hình thành các khu, cụm công nghiệp mới; chưa thu hút được nhiều đầu tư ngoài nhà nước. Nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu.

Trong thời gian tới Thủ tướng yêu cầu, Tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; chú trọng vận dụng sáng tạo, thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Luôn khát khao làm giàu chính đáng, phát triển KTXH nhanh và bền vững trên cơ sở phát huy mạnh mẽ những tiềm năng, thế mạnh, tinh thần tự lực, tự cường; Bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; chú trọng bảo đảm sự hài hòa, gắn kết giữa phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; Tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; Xây dựng hệ thống cơ quan hành chính trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì Nhân dân phục vụ.

Bên cạnh đó Thủ tướng yêu cầu, Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng - coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Khẩn trương hoàn thành lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chú trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KTXH, nhất là hạ tầng giao thông, bảo đảm kết nối liên hoàn trong nội tỉnh, giữa các tỉnh trong vùng, giữa vùng với cả nước và quốc tế; đồng thời chú trọng phát triển hạ tầng số, chuyển đổi số. Tập trung xây dựng, phát huy hiệu quả vùng động lực kinh tế của tỉnh; điều chỉnh hợp lý chiến lược các ngành kinh tế, ưu tiên phát triển nông, lâm nghiệp, du lịch, thủy điện, khoáng sản, công nghiệp chế biến và kinh tế cửa khẩu theo hướng kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn gắn với tiền năng, thế mạnh, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh. Thực hiện tốt công tác xây dựng cơ chế, chính sách mở đường cho phát triển, thu hút đầu tư.

Cơ cấu lại sản xuất công nghiệp, tập trung phát triển nông, lâm nghiệp hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, vùng chuyên canh, sản phẩm có giá trị kinh tế cao, ứng dụng KHCN gắn kết với công nghiệp chế biến, nhất là những nông sản có thế mạnh. Tiếp tục tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Chuẩn bị và tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Cùng với đó Thủ tướng đề nghị, đẩy mạnh đầu tư, xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư phát triển kinh tế cửa khẩu. Huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển; nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư đặc biệt vốn FDI và hình thức đối tác công tư PPP và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, 03 CTMTQG; tập trung đầu tư các công trình hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, hạ tầng du lịch.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm ASXH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, đặc trưng của các dân tộc và con người Điện Biên. Giữ vững an ninh, quốc phòng; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh quốc phòng và phòng tuyến hợp tác và cạnh tranh về phát triển kinh tế; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; làm tốt công tác thông tin, truyền thông.

Về các kiến nghị của Tỉnh Điện Biên trên cơ sở các ý kiến của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng cơ bản nhất trí với việc giải quyết các kiến nghị của tỉnh, trên nguyên tắc đảm bảo đúng các quy định của pháp luật; tạo cơ chế khơi thông, huy động tối đa các nguồn lực tạo điều kiện cho phát triển. Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành để phối hợp, giải quyết theo thẩm quyền các đề xuất, kiến nghị của tỉnh.

* Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Chính phủ cùng Đoàn công tác dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ; viếng các anh hùng, liệt sỹ tại nghĩa trang đồi A1 và thăm Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng: Phấn đấu hoàn thành dự án Cảng hàng không Điện Biên vào 19/11/2023
Thủ tướng: Phấn đấu hoàn thành dự án Cảng hàng không Điện Biên vào 19/11/2023

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu tỉnh Điện Biên tận dụng khoa học công nghệ mới để áp dụng vào thi công, không để xảy ra tình trạng tiêu cực, lợi ích nhóm, phấn đấu đến 19/11/2023 phải hoàn thành dự án.

Thủ tướng: Phấn đấu hoàn thành dự án Cảng hàng không Điện Biên vào 19/11/2023

Thủ tướng: Phấn đấu hoàn thành dự án Cảng hàng không Điện Biên vào 19/11/2023

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu tỉnh Điện Biên tận dụng khoa học công nghệ mới để áp dụng vào thi công, không để xảy ra tình trạng tiêu cực, lợi ích nhóm, phấn đấu đến 19/11/2023 phải hoàn thành dự án.

Thủ tướng kiểm tra bệnh viện, thăm trường học tại Điện Biên
Thủ tướng kiểm tra bệnh viện, thăm trường học tại Điện Biên

VOV.VN - Chiều 8/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm và kiểm tra đột xuất Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên; thăm hỏi và tặng quà cho 300 trẻ em làng trẻ SOS và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thủ tướng kiểm tra bệnh viện, thăm trường học tại Điện Biên

Thủ tướng kiểm tra bệnh viện, thăm trường học tại Điện Biên

VOV.VN - Chiều 8/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm và kiểm tra đột xuất Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên; thăm hỏi và tặng quà cho 300 trẻ em làng trẻ SOS và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.