Đồng chí Lê Hồng Anh làm việc tại Cao Bằng

(VOV) -Đồng chí Lê Hồng An kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, kết quả thực hiện Chỉ thị 03…

Sáng 8/12, đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương đã về thăm và làm việc với tỉnh Cao Bằng để kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội năm 2012; kết quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. 

Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cao Bằng, đồng chí Lê Hồng Anh đánh giá cao kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế -xã hội của tỉnh Cao Bằng năm 2012. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, góp phần thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế địa phương.

Năm 2012, tỉnh Cao Bằng tập trung chỉ đạo 6 chương trình trọng tâm về phát triển sản xuất hàng hóa nông lâm nghiệp; phát triển hạ tầng giao thông; kinh tế cửa khẩu, du lịch, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở. Triển khai 3 đề án tăng thu ngân sách trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, dịch vụ cửa khẩu, nâng tổng số thu trên địa bàn ước đạt trên 800 tỷ đồng. 

(Ảnh: Báo Cao Bằng)

Tỉnh ủy đã ra các văn bản hướng dẫn, triển khai qui chế nêu gương cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đảng viên trong việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức hàng trăm lớp học tập một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đảng viên, quần chúng tham gia, lồng ghép tuyên truyền Chỉ thị 03 trong cuộc thi chi bộ giỏi, hội thi dân vận khéo.

Về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, tỉnh đã kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban thường vụ Tỉnh ủy, được đoàn công tác Trung ương đánh giá là đạt yêu cầu. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc, khách quan theo qui định, hướng dẫn của Trung ương.

Đồng chí Lê Hồng Anh nhận định, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định, đoàn kết nhất trí, gương mẫu, giữ gìn đạo đức lối sống. Qua kiểm điểm đã chọn những vấn đề nổi cộm, búc xúc để xử lý, khắc phục. 

Đồng chí cũng nêu rõ một số mặt còn hạn chế, như: tỷ lệ hộ nghèo cao, nhất là vùng đồng bào, vùng sâu, vùng còn đói giáp hạt, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, còn túng lúng trong việc triển xây dựng chương trình nông thôn mới. Tiến độ triển khai một số dự án còn chậm, phát triển kinh tế cửa khẩu, dịch sản, thương mại chưa tương xứng với tiềm năng. Một số tệ nạn buôn bán phụ nữ, người lao động tự do qua biên giới tìm việc làm còn diễn biến phức tạp. 

Đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị tỉnh Cao Bằng cần chủ động khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của tỉnh, chú trọng phát triển cây con có giá trị kinh tế cao, hình thành vùng sản xuất hàng hóa, gắn sản xuất với chế biến.

Tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, phấn đấu tăng tỷ trọng chăn nuôi đại gia súc. Chỉ đạo triển khai xây dựng nông thôn mới, sử dụng nguồn đầu tư kết cấu hạ tầng. Tập trung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu trở thành vùng động lực kinh tế, đặc biệt chú ý đầu tư vào công nghiệp chế biến nông lâm sản, gắn với tiêu thụ, khai thác khoáng sản phải đảm bảo chế biến sâu, giữ được môi trường. 

Đối với việc triển khai Chỉ thị 03 của Bộ chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 là việc làm thường xuyên, liên tục, cần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở, phấn đấu chuẩn hóa trình độ trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh, sở, ngành đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương đào tạo, chuẩn hóa cán bộ cơ sở; điều chỉnh thăm dò khai thác, chế biến và sử dụng mỏ sắt Ngườm Cháng để cung cấp nguyên liệu cho một số nhà máy; thành lập hành lang kinh tế từ các tỉnh biên giới Trung Quốc qua cửa khẩu Cao Bằng kết nối với các nước ASEAN theo đường Hồ Chí Minh. Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu, đầu tư tuyên đường bộ cao tốc từ Đồng Đăng Lạng Sơn đến Trà Lĩnh - Cao Bằng./.

Tin liên quan

Giao ban các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ về Chỉ thị 03
Giao ban các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ về Chỉ thị 03

Việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị cơ bản đã được thực hiện nghiêm túc, thống nhất và tương đối toàn diện.

Giao ban các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ về Chỉ thị 03

Giao ban các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ về Chỉ thị 03

Việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị cơ bản đã được thực hiện nghiêm túc, thống nhất và tương đối toàn diện.

Đồng chí Lê Hồng Anh làm việc tại Bắc Kạn về Chỉ thị 03
Đồng chí Lê Hồng Anh làm việc tại Bắc Kạn về Chỉ thị 03

Đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị Bắc Kạn tăng cường công tác tự kiểm tra, có nêu gương, biểu dương điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị 03.

Đồng chí Lê Hồng Anh làm việc tại Bắc Kạn về Chỉ thị 03

Đồng chí Lê Hồng Anh làm việc tại Bắc Kạn về Chỉ thị 03

Đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị Bắc Kạn tăng cường công tác tự kiểm tra, có nêu gương, biểu dương điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị 03.

Đồng chí Đinh Thế Huynh làm việc tại Thanh Hóa về Chỉ thị 03
Đồng chí Đinh Thế Huynh làm việc tại Thanh Hóa về Chỉ thị 03

(VOV) -Đồng chí Đinh Thế Huynh đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03.

Đồng chí Đinh Thế Huynh làm việc tại Thanh Hóa về Chỉ thị 03

Đồng chí Đinh Thế Huynh làm việc tại Thanh Hóa về Chỉ thị 03

(VOV) -Đồng chí Đinh Thế Huynh đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03.