Đừng để kiến nghị của cử tri rơi vào khoảng lặng

Đừng để kiến nghị của cử tri rơi vào khoảng lặng

Tác giả PV/VOV1

VOV.VN - Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, tỷ lệ này đạt được là 100%. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là chất lượng giải quyết, trả lời của Chính phủ, các bộ, ngành đã thực sự hài lòng cử tri hay chưa khi tại một số địa phương hàng ngày người dân vẫn căng biểu ngữ, khiếu nại vượt cấp?