Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Lạng Sơn không tiếp công dân 22 kỳ

Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Lạng Sơn không tiếp công dân tại 22 kỳ

VOV.VN - Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch tỉnh, Giám đốc Sở ở Lạng Sơn tiếp công dân không đầy đủ theo quy định.

Thanh tra Chính phủ vừa có Thông báo Kết luận Thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Lạng Sơn trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và quản lý đất đai giai đoạn 1/1/2010-31/12/2017.

Cơ quan thanh tra đã phát hiện địa điểm tiếp công dân của một số đơn vị chưa được thực hiện theo quy định của Luật Tiếp công dân.

Cụ thể như công tác tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc các sở, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì thực hiện tiếp 12/96 kỳ (12%); Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình 61/182 kỳ (33,5%); Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng 74/138 kỳ (53,6%); Chủ tịch UBND huyện Bình Gia 16/59 kỳ (27%); Chủ tịch UBND huyện Tràng Định 41/146 kỳ (28%); Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 1/56 kỳ (0,17%) là vi phạm khoản 5, Điều 12 và Khoản 5, Điều 13, Luật Tiếp công dân năm 2013.

giam doc so tn-mt tinh lang son khong tiep cong dan 22 ky hinh 1
Buổi tiếp công dân của UBND thành phố Lạng Sơn. Ảnh:baolangson.vn

Việc chủ tịch UBND huyện, Giám đốc Sở không thực hiện việc tiếp công dân định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân mà giao cho cán bộ tiếp công dân thực hiện như: Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng giao cán bộ tiếp 38/138 kỳ (27,5%); Chủ tịch UBND huyện Bình Gia giao cán bộ tiếp 8/59 kỳ (13,5%); Chủ tịch UBND huyện Tràng Định giao cán bộ tiếp 4/146 kỳ (0,27%); Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao cho thanh tra viên tiếp 22/56 (39,2%) cũng là vi phạm Luật.

Ngoài ra, công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số Sở, ngành chưa được quan tâm đúng mức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng chưa đáp ứng được yêu cầu, hiệu quả đạt được chưa cao.

Công tác phân loại, xử lý đơn thư và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết của các đơn vị tại Ban tiếp công dân thuộc UBND tỉnh chưa được thường xuyên.

Liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, Kết luận thanh tra chỉ rõ việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của một số đơn vị còn sai sót. Việc tực hiện các quy định về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng đã được các cơ quan, đơn vị xây dựng kết hoạch và tổ chưc thực hiện, nhưng hiệu quả chưa cao. Đối với cấp huyện, Sở thì việc chuyển đổi còn ít, không đúng theo kế hoạch chuyển đổi.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ một số sai phạm trong chấp hành quy định của pháp luật về quản lý đất đai tại nhiều dự án.

Từ kết luận trên, Tổng Thanh tra Chính phủ báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Lạng Sơn, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế.

Nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm về việc Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các Sở, ngành không thực hiện tiếp công dân đầy đủ theo quy định giai đoạn 2010-2017, đặc biệt Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường không thực hiện tiếp công dân định kỳ tại 22 kỳ.

Tỉnh Lạng Sơn phải chỉ đạo các sở ngành, huyện, thành phố chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra, phòng chống tham nhũng.

Tổng Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Lạng Sơn khắc phục những sai phạm trong công tác quản lý đất đai tại nhiều dự án phù hợp với tình hình thực tế, bối cảnh lịch sử cụ thể, có tính khả thi, đảm bảo ổn định tình hình, không để nảy sinh phức tạp và tạo điều kiện để tỉnh Lạng Sơn phát triển KT-XH trên địa bàn biên giới phía Bắc còn nhiều khó khăn./.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN