Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 10/2019

VOV.VN - Chiều 28/10, tại Hà Nội diễn ra HN trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng tháng 10.

Chiều 28/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 10. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 71 điểm cầu trên cả nước.

 Hội nghị trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 10/2019. (Ảnh: báo Nhân dân)

Trong tháng 10, ngành Tổ chức Xây dựng Đảng thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, như: Phê duyệt quy hoạch đối với 158 lượt cán bộ diện Trung ương quản lý, nâng tổng số lượt cán bộ được phê duyệt từ đầu năm đến nay là 530 lượt; phối hợp thẩm định 54 lượt nhân sự diện Trung ương quản lý trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định phân công, chỉ định, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử; Hoàn thành lớp Bồi dưỡng kiến thức mới cho 95 đồng chí quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII, đồng thời, tiếp tục tham mưu tổ chức lớp mới vào đầu tháng 11-2019.

Các nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ đã được các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả, nhất là việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và góp phần chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đạt được kết quả bước đầu tích cực.

Tại hội nghị, ông Phạm Minh Chính đề nghị: Trong tháng 11 và từ nay đến hết năm 2019, toàn ngành tiếp tục hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIII; Tiếp tục tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ trọng tâm hết sức quan trọng, trong đó, tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 và Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ông Phạm Minh Chính đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng phải hết sức chủ động, đặc biệt quan tâm đến chất lượng công tác nhân sự đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, nhưng phải đúng người, đúng việc, đảm bảo đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân; Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu xây dựng phương hướng công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Hoàn thành báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bổ sung, sửa đổi Hướng dẫn thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng cho phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay. 

Đồng thời, bám sát các nhiệm vụ, giải pháp, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa 12) về tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ; chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo phục vụ phát triển và có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, không để lọt người kém năng lực, phẩm chất vào bộ máy, nhưng đồng thời không bỏ sót người có đức, có tài. Thực hiện nghiêm cơ chế đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ; cơ chế bồi dưỡng, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số gắn với việc chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp./.

Viết bình luận

Tin liên quan

“Đảng ủy Công an Trung ương phải chú trọng công tác xây dựng Đảng“
“Đảng ủy Công an Trung ương phải chú trọng công tác xây dựng Đảng“

VOV.VN - Đảng ủy Công an Trung ương tổng kết công tác đảng năm 2018, giới thiệu cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

“Đảng ủy Công an Trung ương phải chú trọng công tác xây dựng Đảng“

“Đảng ủy Công an Trung ương phải chú trọng công tác xây dựng Đảng“

VOV.VN - Đảng ủy Công an Trung ương tổng kết công tác đảng năm 2018, giới thiệu cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Minh Chính chủ trì giao ban ngành tổ chức xây dựng Đảng
Ông Phạm Minh Chính chủ trì giao ban ngành tổ chức xây dựng Đảng

VOV.VN - Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Ông Phạm Minh Chính chủ trì giao ban ngành tổ chức xây dựng Đảng

Ông Phạm Minh Chính chủ trì giao ban ngành tổ chức xây dựng Đảng

VOV.VN - Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Nắm Nghị quyết lơ mơ thì không thể làm tốt công tác xây dựng Đảng
Nắm Nghị quyết lơ mơ thì không thể làm tốt công tác xây dựng Đảng

VOV.VN -Ông Phạm Minh Chính cho rằng, nếu cán bộ, đảng viên nắm Nghị quyết lơ mơ thì việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn.

Nắm Nghị quyết lơ mơ thì không thể làm tốt công tác xây dựng Đảng

Nắm Nghị quyết lơ mơ thì không thể làm tốt công tác xây dựng Đảng

VOV.VN -Ông Phạm Minh Chính cho rằng, nếu cán bộ, đảng viên nắm Nghị quyết lơ mơ thì việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn.