Hà Nội triển khai quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội

Tại hội nghị, các Sở, ngành của thành phố đã ký kết thực hiện quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội.

Từ quy hoạch chung xây dựng, thành phố Hà Nội sẽ phê duyệt và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 180 quy hoạch ngành, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.

Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2011 – 2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Hà Nội đạt 12-13%/năm; giai đoạn 2016 – 2020 đạt 11 - 12%/năm và giai đoạn 2021-2030 là 9,5 - 10%/năm. Với quy hoạch được duyệt, Hà Nội sẽ phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực dịch vụ, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán… vận tải công cộng; xây dựng Hà Nội thành trung tâm tài chính, ngân hàng hàng đầu ở khu vực.

Mục tiêu quy hoạch là xây dựng Thủ đô trở thành thành phố “Xanh - văn hiến - văn minh - hiện đại”

Còn quy hoạch chung xây dựng Thủ đô là cơ sở quan trọng để quản lý việc đầu tư xây dựng, phát triển, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, văn hóa, giáo dục… của cả nước; xây dựng Thủ đô trở thành thành phố “Xanh - văn hiến - văn minh - hiện đại”.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng, 2 quy hoạch vừa nêu là cơ sở pháp lý để thành phố triển khai 180 quy hoạch ngành, phân khu, chi tiết của Hà Nội bảo đảm phát huy hiệu qủa hơn nữa mọi tiềm năng thế mạnh để phát triển Thủ đô một cách bền vững và từng bước nâng cao đời sống của nhân dân.

Ông Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, để thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội và quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, thành phố tập trung thực hiện tốt 3 nhiệm vụ, gồm: Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung các quy hoạch này tới tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô. UBND Thành phố cần chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển đô thị, chỉ đạo việc xây dựng và ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị. Các Sở ngành, quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ đã được UBND Thành phố giao.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên