Hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực cải cách pháp luật và tư pháp

Vấn đề này nằm trong khuôn khổ dự án: "Hỗ trợ thực thi Chiến lược phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010" do Chính phủ Việt Nam-UNDP- Thuỵ Điển- Đan Mạch-Na Uy và Ireland thực hiện.

Sáng 3/10, Bộ Tư pháp tổ chức Diễn đàn đối tác pháp luật "Những định hướng mới cho quan hệ đối tác trong lĩnh vực cải cách pháp luật và tư pháp".

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho rằng, đây là cơ hội tốt để Việt Nam và cộng đồng quốc tế ghi nhận những thành tựu Việt Nam đã đạt được trong lĩnh vực thực thi pháp luật; đồng thời đánh giá và định hướng sự hợp tác này trong thời gian tới.

Ba chuyên đề sẽ được thảo luận tại diễn đàn này gồm: Tổng quan tình hình hợp tác giữa Việt Nam và các nhà tài trợ trong việc hỗ trợ thực thi Chiến lược Xây dựng Hệ thống pháp luật và Chiến lược Cải cách tư pháp: thành tựu đã đạt được, vấn đề và định hướng hoàn thiện; Chiến lược phát triển ngành tư pháp lồng ghép trong bối cảnh Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2011-2020: Vai trò của cải cách tư pháp và hướng tiếp cận liên ngành trong lập kế hoạch chiến lược; Không ngừng nâng cao khả năng tiếp cận công lý cho người dân: tình hình hiện nay và định hướng hoàn thiện.

Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Tư pháp Nguyễn Huy Ngát đã giới thiệu Nghị định số 78/2008/NĐ-CP về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật. Nghị định này đã giải quyết khá toàn diện và đồng bộ công tác quản lý nhà nước đối với tất cả các khâu của quy trình sử dụng nguồn hỗ trợ quốc tế trong hợp tác pháp luật, từ vận động đến thực hiện, theo dõi và đánh giá chương trình, dự án hợp tác cũng như phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan tham gia quản lý và thực hiện chương trình, dự án hợp tác pháp luật...

Tại diễn đàn này, các đại biểu đã cùng nhau phân tích để tìm ra kênh hỗ trợ Việt Nam hiệu quả trong lĩnh vực cải cách pháp luật và tư pháp./.