Hội nghị quan chức cấp cao Mê Kông - Nhật Bản

Tại Hội nghị, Việt Nam trình bày cụ thể hai sáng kiến: “Trung tâm đào tạo nghề Mê Kông-Nhật Bản” và “Dự án quản lý, sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn nước sông Mê Kông”.  

Sáng 31/3, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao Mê Kông-Nhật Bản lần thứ 5, với sự tham gia của đại biểu 5 nước Mê Kông: Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và Nhật Bản.

Hội nghị tập trung bàn việc triển khai các kết quả của Hội nghị cấp cao Mê Kông-Nhật Bản lần thứ nhất năm 2009, “Tuyên bố chung Tokyo” và “Chương trình Hành động 63 điểm”, giới thiệu sáng kiến “Thập kỷ Mê Kông xanh” nhằm xây dựng một Tiểu vùng Mê Kông phát triển bền vững.

Các quan chức cấp cao các nước Tiểu vùng sông Mekong và Nhật Bản nhóm họp lần thứ 5 tại Hà Nội (Ảnh: Chinhphu.vn)

Trước đó, tại Hội nghị cấp cao Mê Kông-Nhật Bản 2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao cơ chế hợp tác Mê Kông - Nhật Bản và nhấn mạnh về mối quan tâm của Việt Nam trong việc phát triển hạ tầng cứng và hạ tầng mềm của các nước Mê Kông thông qua việc tối ưu hóa mọi nguồn lực, trong đó có sự hỗ trợ từ các đối tác phát triển, đặc biệt là Nhật Bản.

Tại Hội nghị lần này, Việt Nam trình bày cụ thể hai sáng kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nêu trong Hội nghị quan chức cấp cao Mê Kông-Nhật Bản đó là: “Trung tâm đào tạo nghề Mê Kông-Nhật Bản” và “Dự án quản lý, sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn nước sông Mê Kông”.

Hội nghị cũng ghi nhận những bước phát triển mới trong hợp tác giữa các nước Mê Kông và Nhật Bản, thống nhất các bước triển khai cụ thể nhằm tăng cường hơn nữa cơ chế hợp tác. Hội nghị cũng nhất trí tổ chức Hội nghị Bộ trưởng lần 3 và Hội nghị cấp cao Mê Kông – Nhật Bản lần thứ 2 bên lề các Hội nghị ASEAN trong năm 2010 tại Việt Nam./.